English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/12.18 Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Found : 7010
View:
1. 

brak autora, 1998-12-09, Informacja Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych o wyborze nowego zarządu stowarzyszenia na Walnym Zebraniu w dniu 5 XII 1998 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Maszewski, Bogumił, 1997-07-31, Pismo Prezesa Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, z informacją o działaniach i pracy Sejmiku i Ośrodka Informacji w warunkach popowodziowych oraz z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Krasoń, Tadeusz, 1997-10-31, Pismo Dyrektora Biura Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych do Fundacji Polska Akcja Humanitarna, wraz z załącznikami [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/27 Program Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/21 Kampania pt. „Akcja Edukacja” na temat budowy i wsparcia szkół w Afganistanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/19 Konkursy Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/20 Akcja „Sprzątanie świata – Polska 2002”

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/35 Materiały reklamowe i informacyjne Polskiej Akcji Humanitarnej – foldery, ulotki, plakaty

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl