English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/15 Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w irańskim mieście Bam
Found : 6993
View:
1. 

PAH/18 Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Yogyakarcie w Indonezji

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, brak daty, Lista sprzętów medycznych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 2004-01-20, Iran- rzeczy zakupione z pieniędzy UM Toruń przez Pomorskie Biuro Fundacji Polska Akcja Humanitarna [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 2004-01-13, Sprawozdanie z komisji powołanej do wyboru oferty na zakup środków higienicznych dla ofiar trzęsienia ziemi w Iranie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 2004-01-13, Zamówienie złożone przez Pomorskie Biuro Fundacji Polska Akcja Humanitarna na materiały higieniczne z Toruńskiego Zakładu Materiałów Opatrunkowych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 2004-01-06, Notatka z narady kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej z przedstawicielami organizacji pozarządowych niosącymi pomoc humanitarną dla ofiar trzęsienia ziemi w Iranie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 2004-01-13, Oferta cenowa na środki higieniczne, przedstawiona przez firmę „Bir” Sp. Jawna [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 2004-01-12, Oferta cenowa na środki higieniczne, przedstawiona przez firmę „Dako” Sp. Jawna Wiesław Jesionowski [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

2004-01-07

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 2004-01-10, Bam Eartquake, USAID/ DART Situation Report 9, Assessments [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 2004-01-11, Bam Eartquake, USAID/ DART Situation Report 10 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

2004-01-[12], Bam Eartquake, USAID/ DART Situation Report 11 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 2004-01-[13], Bam Eartquake, USAID/ DART Situation Report 12 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 2004-01-[13], Bam Eartquake, USAID/ DART Situation Report 13 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 2004-01-04, Bam Earthquake, USAID / DART Situation Report 2 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl