English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/28.03 Program pomocy dzieciom bieszczadzkim: sprawozdania i rozliczenia z wykorzystania dotacji PAH, wystosowane przez placówki oświatowe z terenu Bieszczad oraz listy dzieci objętych dożywianiem, zestawienie kosztów wyżywienia i rachunki dokumentujące wykorzystanie dotacji
Found : 409
View:
1. 

brak autora, 1996, Spis uczniów Szkoły Podstawowej w Łobozewie objętych dożywianiem [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1996, Rachunki sklepów i hurtowni dla Szkoły Podstawowej w Łobozewie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1996-01-29, Rachunek dotacji Polskiej Akcji Humanitarnej do wyżywienia uczniów w Zespole Szkół Rolniczych w Lesku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Lubas, Jerzy, 1996-02, Lista uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Sanoku, objętych programem dożywiania [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Muszański, Józef, 1996-04-29, Lista uczniów Szkoły Podstawowej w Berezce, korzystających z dofinansowania w kwietniu 1996 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, [1996], Zestawienie kosztów wyżywienia uczniów szkół na terenach należących do dawnych PGR z gmin Baligród, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne, Czarna, Zagórz, Sanok w okresie od stycznia do kwietnia [1996], sygnowane przez Polską Akcję Humanitarną [nazwa red.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Środoń, Barbara, 1996-04-29, Sprawozdanie z wykorzystania dotacji Polskiej Akcji Humanitarnej na dofinansowanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jankowcach w marcu 1996, wystawione dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w Lesku przez Szkołę Podstawową w Jankowcach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, [1996], Rozliczenie dotacji Fundacji Polskiej Akcji Humanitarnej, przeznaczonej na cel dożywiania uczniów w szkołach bieszczadzkich, zawierające spis szkół z rejonu Bieszczad, spis kwot przekazanych, wykorzystanych i pozostałych w styczniu i lutym 1996 r. oraz ilość uczniów objętych akc

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Amarowicz, Barbara, 1996-02-13, Pismo z dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych zawierające informację o rozliczeniu styczniowej transzy przeznaczonej na dożywianie uczniów w styczniu i lutym 1996, wraz z listą uczniów objętych dożywianiem oraz pokwitowaniami opł

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Amarowicz, Barbara, 1996-02-12, Pismo z dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych zawierające informację o rozliczeniu styczniowej transzy przeznaczonej na dożywianie uczniów wraz z listą uczniów objętych dożywianiem [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Sadowska, Janina, 1996, Kopia potwierdzenia odbioru kart żywieniowo-obiadowych wydanych uczniom Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sanoku w marcu 1996 w ramach kosztów pokrytych przez Polską Akcję Humanitarną, wraz z informacją o przekazaniu i wykorzystaniu dotacji Polskiej Akcji Humanitarnej [nazwa red.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Sadowska, Janina, 1996-04, Potwierdzenie odbioru kart żywieniowo-obiadowych wydanych uczniom Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sanoku w kwietniu 1996 w ramach kosztów pokrytych przez Polską Akcję Humanitarną, wraz z informacją o przekazaniu i wykorzystaniu dotacji Polskiej Akcji Humanitarnej [nazwa red.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kozłowska, Małgorzata, 1996-05-06, Sprawozdanie z wykorzystania dotacji Polskiej Akcji Humanitarnej na dofinansowanie posiłków dla dzieci z Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych w kwietniu 1996 r., wraz z pokwitowaniami opłat za obiad z dnia 16 IV 1996 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Ciupa, Aleksandra, Sprawozdanie z wykorzystania dotacji Polskiej Akcji Humanitarnej na dofinansowanie posiłków dla dzieci z Przedszkola Gminnego w Pakoszówce, wystawione dla Polskiej Akcji Humanitarnej przez Przedszkole Gminne w Pakoszówce, wraz z listą dzieci z Przedszkola Gminnego w Pakoszówce, ko

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Pyteraf, Stanisław, 1996-05-10, Sprawozdanie z wykorzystania dotacji Polskiej Akcji Humanitarnej na dofinansowanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Myczkowie w maju 1996, wraz z listą uczniów korzystających z dożywiania w Szkole Podstawowej w Myczkowie w maju 1996 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl