English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/28.04 Program pomocy dzieciom bieszczadzkim: materiały dotyczące osób spoza Polskiej Akcji Humanitarnej, zaangażowanych w akcję pomocy dzieciom bieszczadzkim
Found : 4577
View:
1. 

brak autora, brak daty, Lista sponsorów zaangażowanych w akcję pomocy Bieszczadom – osób prywatnych oraz firm, instytucji i placówek, wraz z ich danymi adresowymi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1995, Lista osób, deklarujących chęć pomocy ubogim dzieciom [z rejonu Bieszczad], wraz z informacjami o sumach wpłaconych przez niektóre z wymienionych osób w ramach pomocy ubogim dzieciom [z rejonu Bieszczad] oraz danymi adresowymi wymienionych osób [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, brak daty, Sygnowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w Lesku wykaz zawierający dane adresowe osób oferujących pomoc i opiekę uczniom ze szkół podstawowych na terenie Bieszczad oraz lista tychże uczniów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, brak daty, Lista sponsorów – osób prywatnych oraz firm, do których wysłano podziękowania od Polskiej Akcji Humanitarnej za udział w akcji pomocy Bieszczadom [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, brak daty, Lista osób, firm, organizacji i instytucji, które wspomogły finansowo Polską Akcję Humanitarną w ramach akcji dożywiania [ubogich dzieci z rejonu Bieszczad], wraz z podaniem ilości pozyskanych pieniędzy [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Harowicz, Irena, 1996-09-13, List do Moniki Wójcik z Polskiej Akcji Humanitarnej, dotyczący zadeklarowanej pomocy finansowej małżeństwa Harowiczów dla dzieci [bieszczadzkich] znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Ossowski, Henryk, 1996-01-29, List do Polskiej Akcji Humanitarnej, dotyczący ewentualnego przekazania darów rzeczowych małżeństwa Ossowskich dla dzieci bieszczadzkich znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/29 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla szkół: projekt „Regionalne warsztaty plastyczne dla uczniów i nauczycieli – twórczość inspirowana tradycją i dziedzictwem kulturowym Podkarpacia”

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/28 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla Bieszczad

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/27 Program Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, [1996]-[07]-[03], Sygnowana przez Polską Akcję Humanitarną, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim, Przedsiębiorstwo Przewozów Międzynarodowych Trans-Universal Poland informacja dotycząca transportu darów Polskiej Akcji Humanitarnej do Leska [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, brak daty, Koperta od firmy Optimus S.A. do Polskiej Akcji Humanitarnej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Ochojska, Janina, 1996-04-09, Sygnowane przez Janinę Ochojską pismo z prośbą o dokonanie przelewu z konta Polskiej Akcji Humanitarnej na konto Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w związku z akcją dożywiania dzieci ze szkół bieszczadzkich [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Ochojska, Janina, 1996-03-25, Sygnowane przez Janinę Ochojską pismo z prośbą o dokonanie przelewu z konta Polskiej Akcji Humanitarnej na konto Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w związku z akcją dożywiania dzieci ze szkół bieszczadzkich [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Ochojska, Janina, 1996-04-18, Sygnowane przez Janinę Ochojską pismo z prośbą o dokonanie przelewu z konta Polskiej Akcji Humanitarnej na konto Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w związku z akcją dożywiania dzieci ze szkół bieszczadzkich [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl