English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/28.05 Program pomocy dzieciom bieszczadzkim: umowy o finansowanie dożywiania dzieci, zawarte między Polską Akcją Humanitarną a placówkami oświatowymi z terenu Bieszczad
Found : 3200
View:
1. 

brak autora, 1995-12, Wzór umowy o finansowanie dożywiania dzieci zawartej między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Moszczańcu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1995-12, Wzór umowy o finansowanie dożywiania dzieci zawartej między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Smolniku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1995-12, Wzór umowy o finansowanie dożywiania dzieci zawartej między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Wisłoku Wielkim [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1995-12-05, Umowa o finansowanie dożywiania dzieci zawarta między Polską Akcją Humanitarną a Zespołem Szkół Zawodowych w Sanoku, regulująca procedurę dożywiania uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Sanoku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1995-12-01, Umowa o finansowanie dożywiania dzieci zawarta między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Monastercu, regulująca procedurę dofinansowania Szkoły Podstawowej w Monastercu przez Polską Akcję Humanitarną [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1995-12-04, Umowa o finansowanie dożywiania dzieci zawarta między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Łukowem, regulująca procedurę dofinansowania Szkoły Podstawowej w Łukowem przez Polską Akcję Humanitarną [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1995-12-04, Umowa o finansowanie dożywiania dzieci zawarta między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Mokrem, regulująca procedurę dofinansowania Szkoły Podstawowej w Mokrem przez Polską Akcję Humanitarną [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1995-12-04, Umowa o finansowanie dożywiania dzieci zawarta między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Morochowie, regulująca procedurę dofinansowania Szkoły Podstawowej w Morochowie przez Polską Akcję Humanitarną [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1995-12-04, Umowa o finansowanie dożywiania dzieci zawarta między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Olszanicy, regulująca procedurę dofinansowania Szkoły Podstawowej w Olszanicy przez Polską Akcję Humanitarną [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1995-12-04, Umowa o finansowanie dożywiania dzieci zawarta między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Porażu, regulująca procedurę dofinansowania Szkoły Podstawowej w Porażu przez Polską Akcję Humanitarną [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1995-12-04, Umowa o finansowanie dożywiania dzieci zawarta między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Wielopolu, regulująca procedurę dofinansowania Szkoły Podstawowej w Wielopolu przez Polską Akcję Humanitarną [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1995-12-04, Umowa o finansowanie dożywiania dzieci zawarta między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Zahutyniu, regulująca procedurę dofinansowania Szkoły Podstawowej w Zahutyniu przez Polską Akcję Humanitarną [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1995-12-05, Umowa o finansowanie dożywiania dzieci zawarta między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Myczkowie, regulująca procedurę dofinansowania Szkoły Podstawowej w Myczkowie przez Polską Akcję Humanitarną [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1995-12-05, Umowa o finansowanie dożywiania dzieci zawarta między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Uhercach, regulująca procedurę dofinansowania Szkoły Podstawowej w Uhercach przez Polską Akcję Humanitarną [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1995-12-06, Umowa o finansowanie dożywiania dzieci zawarta między Polską Akcją Humanitarną a Szkołą Podstawową w Bandrowie, regulująca procedurę dofinansowania Szkoły Podstawowej w Bandrowie przez Polską Akcję Humanitarną [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl