English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/28.07 Program pomocy dzieciom bieszczadzkim: materiały związane z pozyskaniem przez Polską Akcję Humanitarną wyposażenia kuchennego, artykułów gospodarstwa domowego i mebli dla placówek oświatowych i dzieci z terenu Bieszczad
Found : 1152
View:
1. 

brak autora, [1996], Wykaz dotyczący darowizn dla Polskiej Akcji Humanitarnej – wyposażenia kuchennego, sprzętu gospodarstwa domowego i mebli, zawierający informacje o ilości i cenie pozyskanej darowizny [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, [1996], „Lista darów dla Bieszczad” – sprzętu kuchennego i hotelowego, otrzymanego przez Polską Akcję Humanitarną [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, brak daty, Wizytówka Marka Duchnowskiego z firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Ochojska, Janina, 1996-06-28, Upoważnienie dla Agnieszki Marcinkowskiej do odbioru mebli przekazanych przez Wyszkowską Fabrykę Mebli FAMA Sp. z o.o. dla Polskiej Akcji Humanitarnej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ochojska, Janina, 1996-06-21, Pismo do Marka Duchnowskiego z firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., dotyczące planowanego zakupu przez Polską Akcję Humanitarną sprzętu gospodarstwa domowego w ramach akcji pomocy szkołom i dzieciom bieszczadzkim oraz dotyczące kwestii zwolnienia z podatku

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ochojska, Janina, 1995-12-22, Pismo do Andrzeja Drygasa, Kierownika Marketingu firmy AMICA, z prośbą o przekazanie kuchenek elektrycznych w ramach akcji pomocy szkołom bieszczadzkim [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Ochojska, Janina, 1996-05-13, Pismo do Marka Duchnowskiego z firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., z prośbą o przekazanie Polskiej Akcji Humanitarnej sprzętu gospodarstwa domowego będącego w posiadaniu firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. w związku z II etapem akcji pomocy

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1996-07-02, Rachunek uproszczony dotyczący darowizny firmy „Wytwarzanie artykułów z tworzyw sztucznych Justyna Urbanowicz” dla Polskiej Akcji Humanitarnej, z załączoną notatką zawierającą informacje o darowiźnie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Ochojska, Janina, 1996-05-27, Pismo do Iwony Siemaszko-Kozan z firmy „Braun” AGD z prośbą o przekazanie sprzętu gospodarstwa domowego w związku z II etapem akcji pomocy szkołom i dzieciom bieszczadzkim, z informacjami na temat realizowanego przez Polską Akcję Humanitarną i Stowarzyszenie Pomocy Dzie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Ochojska, Janina, 1996-05-21, Pismo do Jana Karpińskiego, dyrektora Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Rady Ministrów w Warszawie, z prośbą o przekazanie sprzętu kuchennego i hotelowego w związku z II etapem pomocy szkołom i dzieciom bieszczadzkim, z informacjami dotyczącymi programu pomocy dzieciom b

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, [1996], Wykaz dotyczący darowizn producentów, firm i hoteli dla Polskiej Akcji Humanitarnej - wyposażenia kuchennego, artykułów gospodarstwa domowego i mebli, zawierający informacje o ilości, cenie i miejscu przekazania darowizny [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1996-05-20, Rachunek uproszczony, dotyczący darowizny spółki „AGD” dla Polskiej Akcji Humanitarnej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Ochojska, Janina, 1996-10-09, Pismo do Haliny Szymańskiej, dyrektor firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., z prośbą o przyznanie Polskiej Akcji Humanitarnej darowizny – równowartości podatku VAT od zakupionego przez Polską Akcję Humanitarną sprzętu gospodarstwa domowego w ramach akcji „P

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Ochojska, Janina, 1996-05-15, Pismo do Wiesława Łakomskiego, dyrektora Gorenje Polska, z prośbą o przekazanie Polskiej Akcji Humanitarnej sprzętu kuchennego będącego w posiadaniu firmy Gorenje w związku z II etapem akcji pomocy szkołom i dzieciom bieszczadzkim, z informacjami dotyczącymi programu po

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Ochojska, Janina, 1996-05-06, Pismo do Jolanty Dynarzewskiej, dyrektor hotelu „Solec” w Warszawie, z prośbą o przekazanie sprzętu kuchennego w ramach II etapu pomocy dzieciom bieszczadzkim, z informacjami na temat programu pomocy dzieciom bieszczadzkim realizowanego przez Polską Akcję Humanitarną i

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl