English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/28.08 Program pomocy dzieciom bieszczadzkim: pisma z placówek oświatowych na terenie Bieszczad do Polskiej Akcji Humanitarnej z prośbą o pomoc dla uczniów (sfinansowanie dożywiania, opłat za internat i dojazdów do szkoły) oraz listy uczniów
Found : 1760
View:
1. 

Błaszczyk, Adam, 1995-11-10, Pisma z Zespołu Szkół Rolniczych w Lesku do Janiny Ochojskiej z prośbą o sfinansowanie przez Polską Akcję Humanitarną pobytu w internacie uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Lesku znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wraz z listą tychże uczniów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Błaszczyk, Adam, 1995-11-10, Pisma z Zespołu Szkół Rolniczych w Lesku do Janiny Ochojskiej z prośbą o sfinansowanie przez Polską Akcję Humanitarną obiadów dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Lesku znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wraz z listą tychże uczniów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1995-11-23, Pismo z Zespołu Szkół Technicznych w Sanoku do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim z prośbą o udzielenie pomocy finansowej uczniom Zespołu Szkół Technicznych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wraz z listą tychże uczniów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Sadowska, Janina, 1995-11-20, Pismo z dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomicznych do Janiny Ochojskiej, zawierające prośbę o sfinansowanie przez Polską Akcję Humanitarną obiadów dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych znajdujących się w trudnych warunkach, wraz z listą tychże uczniów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Baran, Aniceta, 1995-12-07, Pismo z dyrekcji Zespołu Szkół Drzewnych w Lesku do Janiny Ochojskiej z prośbą o sfinansowanie przez Polską Akcję Humanitarną wyposażenia kuchni i stołówki internatu Zespołu Szkół Drzewnych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Podkalicki, Zygmunt, 1996-01-19, Pismo z dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych w Sanoku do Janiny Ochojskiej z prośbą o udzielenie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – m.in. w zakresie dożywiania [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Baran, Aniceta, 1996-02-12, Pismo z dyrekcji Zespołu Szkół Drzewnych w Lesku do Janiny Ochojskiej zawierające informacje o sfinansowaniu przez Polską Akcję Humanitarną pomocy dla uczniów Zespołu Szkół Drzewnych w Lesku oraz prośbę o dalsze wsparcie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Podkalicki, Zygmunt, 1996-01-20, Pismo z dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych w Sanoku do Janiny Ochojskiej z prośbą o udzielenie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – m.in. w zakresie dożywiania, wraz z wypełnioną ankietą informacyjną Polskiej Akcji Humanitarnej dotyczącą po

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1996-03-14, Pismo z dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych w Sanoku do Polskiej Akcji Humanitarnej, zawierające prośbę o dalsze dofinansowanie przez Polską Akcję Humanitarną dożywiania uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Sanoku oraz ich dojazdów do szkoły, wraz z kopią umowy o finansowani

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Lupa, Arkadiusz, 1995-11-14, Pismo z Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w Lesku z prosbą o udzielenie pomocy finansowej uczniom liceum, z listą uczniów wymagających sfinansowania obiadów w internacie przy Szkole Pods

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Samek, Ryszard, 1995-12-20, Pismo z dyrekcji Zespołu Szkół Leśnych w Lesku do Janiny Ochojskiej z prośbą o pomoc finansową dla uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Lesku – m.in. w zakresie sfinansowania obiadów, z odręczną adnotacją [Janiny Ochojskiej do współpracowników z Polskiej Akcji Humanitarnej], w

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Bartnik, Jerzy, 1995, Pismo z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa w Lesku do Janiny Ochojskiej w sprawie przesłanych wykazów uczniów wymagających pomocy ze wzgędu na ciężkie warunki materialne wraz z prośbą o przekazanie pomocy finansowej przez Polską Akcję Humanitarną, oraz wykaz

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Baran, Aniceta, 1995-11-09, Pismo z dyrekcji Zespołu Szkół Drzewnych w Lesku do Janiny Ochojskiej w sprawie załączonych wykazów uczniów Zespołu Szkół Drzewnych w Lesku znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz ewentualnej pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla tychże uczniów, wraz z pisme

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/29 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla szkół: projekt „Regionalne warsztaty plastyczne dla uczniów i nauczycieli – twórczość inspirowana tradycją i dziedzictwem kulturowym Podkarpacia”

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/28 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla Bieszczad

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl