English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/28.18 Program pomocy dzieciom bieszczadzkim: ankiety informacyjne dotyczące pomocy dzieciom w szkołach na terenie Bieszczad wystosowane przez placówki oświatowe z terenu Bieszczad, wraz z listami uczniów
Found : 1108
View:
1. 

brak autora, brak daty, Niewypełniona ankieta informacyjna dotycząca dożywiania dzieci w szkołach na terenie Bieszczad [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kenar, Tadeusz, brak daty, Lista uczniów dojeżdżających z Zespołu Szkół Technicznych w Sanoku wraz z kosztem biletów za przejazd [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Futyma, Kazimiera, brak daty, Lista uczniów wraz z kosztem opłaty za ich pobyt w internacie i listą ich zapotrzebowania na obuwie zimowe [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Futyma, Kazimiera, brak daty, Lista uczniów wraz z kosztem ich dojazdu do szkoły, podpisana przez Kazimierę Futymę, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Sanoku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Sadowska, Janina, 1995-12-06, Lista uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sanoku, mających korzystać z dofinansowania [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, [1995], Wypełniona ankieta informacyjna Polskiej Akcji Humanitarnej dotycząca pomocy dzieciom w szkołach na terenie Bieszczad, zawierająca informacje na temat Zespołu Szkół Technicznych w Sanoku - w tym informacje związane z kwestią dofinansowywania uczniów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, [1995], Wypełniona ankieta informacyjna Polskiej Akcji Humanitarnej dotycząca pomocy dzieciom w szkołach na terenie Bieszczad, zawierająca informacje na temat Zespołu Szkół Zawodowych w Sanoku - w tym informacje związane z kwestią dofinansowywania uczniów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, [1995], Wypełniona ankieta informacyjna Polskiej Akcji Humanitarnej dotycząca pomocy dzieciom w szkołach na terenie Bieszczad, zawierająca informacje na temat Zespołu Szkół Rolniczych w Lesku - w tym informacje związane z kwestią dofinansowywania uczniów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, [1995], Wypełniona ankieta informacyjna Polskiej Akcji Humanitarnej dotycząca pomocy dzieciom w szkołach na terenie Bieszczad, zawierająca informacje na temat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sanoku - w tym informacje związane z kwestią dofinansowywania uczniów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, [1995], Wypełniona ankieta informacyjna Polskiej Akcji Humanitarnej dotycząca pomocy dzieciom w szkołach na terenie Bieszczad, zawierająca informacje na temat Zespołu Szkół Mechanicznych w Sanoku - w tym informacje związane z kwestią dofinansowywania uczniów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, [1995], Wypełniona ankieta informacyjna Polskiej Akcji Humanitarnej dotycząca pomocy dzieciom w szkołach na terenie Bieszczad, zawierająca informacje na temat Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa w Lesku - w tym informacje związane z kwestią dofinansowywania uczniów [na

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, [1995], Wypełniona ankieta informacyjna Polskiej Akcji Humanitarnej dotycząca pomocy dzieciom w szkołach na terenie Bieszczad, zawierająca informacje na temat Zespołu Szkół Drzewnych w Lesku - w tym informacje związane z kwestią dofinansowywania uczniów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Futyma, Kazimiera, brak daty, Lista uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Sanoku, chętnych do pracy na wakacjach przy domowym wykonywaniu przetworów z jagód, podpisana przez Kazimierę Futymę, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Sanoku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Futyma, Kazimiera, brak daty, Pismo z dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych w Sanoku do Janiny Ochojskiej z prośbą o sfinansowanie przez Polską Akcję Humanitarną sprzętu sportowego dla uczniów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/29 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla szkół: projekt „Regionalne warsztaty plastyczne dla uczniów i nauczycieli – twórczość inspirowana tradycją i dziedzictwem kulturowym Podkarpacia”

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl