English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/28.28 Listy szkół z terenu Bieszczad [objętych pomocą Polskiej Akcji Humanitarnej]
Found : 6550
View:
1. 

brak autora, brak daty, Lista szkół podstawowych z gmin Baligród, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska, z informacjami na temat dostarczonych przez szkoły danych – w tym list dzieci [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/29 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla szkół: projekt „Regionalne warsztaty plastyczne dla uczniów i nauczycieli – twórczość inspirowana tradycją i dziedzictwem kulturowym Podkarpacia”

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/28 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla Bieszczad

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, brak daty, Lista szkół, które otrzymały pomoc finansową w styczniu [1996 r.] i nie otrzymały pomocy finansowej w lutym [1996 r.] w ramach organizowanej przez Polską Akcję Humanitarną pomocy dla szkół z terenu Bieszczad, z uwagami i adnotacjami dotyczącymi pomocy finansowej Polskiej Akcj

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, brak daty, Lista szkół podstawowych z gmin Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Sanok, Komańcza, Solina, Baligród, Lutowiska, Olszanica, Lesko, z informacjami na temat ilości uczniów dożywianych, wraz z kosztami dożywiania za styczeń i luty [1996 r.] oraz lista kilku szkół średnich z rejonu

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

PAH/27 Program Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Lubas, Jerzy, 1996-02, Lista uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Sanoku, objętych programem dożywiania [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1996-01-29, Rachunek dotacji Polskiej Akcji Humanitarnej do wyżywienia uczniów w Zespole Szkół Rolniczych w Lesku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Bartnik, Jerzy, 1996-02-09, Zbiorcze rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na dożywianie uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa w Lesku za styczeń 1996, wystawione dla Polskiej Akcji Humanitarnej przez Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku, wraz

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Bartnik, Jerzy, 1996-02-09, Zbiorcze rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na dożywianie uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa w Lesku za luty 1996, wystawione dla Polskiej Akcji Humanitarnej przez Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku, wraz z l

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Obłaska, Danuta, 1996-03-26, Zbiorcze rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na dożywianie uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa w Lesku za marzec 1996, wystawione dla Polskiej Akcji Humanitarnej przez Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku, wraz

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, [1996], Rozliczenie dotacji Fundacji Polskiej Akcji Humanitarnej, przeznaczonej na cel dożywiania uczniów w szkołach bieszczadzkich, zawierające spis szkół z rejonu Bieszczad, spis kwot przekazanych, wykorzystanych i pozostałych w styczniu i lutym 1996 r. oraz ilość uczniów objętych akc

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1996, Spis uczniów Szkoły Podstawowej w Łobozewie objętych dożywianiem [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Łukacz, Wanda, 1996-02-28, Sprawozdanie z wykorzystania dotacji Polskiej Akcji Humanitarnej i Urzędu Gminy na dofinansowanie posiłków dla uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych w Lesku w lutym 1996, wystawione dla Polskiej Akcji Humanitarnej przez Zespół Szkół Rolniczych w Lesku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Tutak, Barbara, 1996-02-29, Sprawozdanie z wykorzystania dotacji Polskiej Akcji Humanitarnej na dofinansowanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Sanoku, wystawione dla Polskiej Akcji Humanitarnej przez Zespół Szkół Technicznych w Sanoku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl