English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/28.30 Program pomocy dzieciom bieszczadzkim: prośby o pomoc, wystosowane do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim przez /.../
Found : 222
View:
1. 

Płoska, Beata, 1995-11-24, Kosztorys zabawy integracyjnej dla dzieci ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i klas specjalnych z województwa krośnieńskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Sobaś, Zbigniew, 1995-12-01, Pismo z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koła w Brzozowie do Stanisława Orłowskiego ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w Lesku z prośbą o pomoc w pozyskaniu środków finansowych na zakup maszyny do pisania dla brzozowskiego K

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Sobaś, Zbigniew, 1995-12-01, Pismo z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koła w Brzozowie do Stanisława Orłowskiego ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w Lesku z prośbą o pomoc w pozyskaniu środków finansowych na zakup maszyny do pisania dla cierpiącej na d

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Sobaś, Zbigniew, 1995-12-01, Pismo z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koła w Brzozowie do Stanisława Orłowskiego ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w Lesku z prośbą o pomoc w pozyskaniu środków finansowych na zakup maszyny do pisania dla cierpiącego na

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Sobaś, Zbigniew, 1995-12-01, Pismo z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koła w Brzozowie do Stanisława Orłowskiego ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w Lesku z prośbą o pomoc w pozyskaniu środków finansowych na zakup wózka inwalidzkiego dla cierpiącego na

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, brak daty, Informacje na temat urządzeń i pomocy gabinetu logopedycznego „Demostenes” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Nosek, Wiesław, 1995-11-29, Pismo z dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w Lesku z prośbą o wsparcie finansowe „Zabawy Integracyjnej” dla dzieci z upośledzeniem umysłowym z województwa krośnieńskiego, organizowanej przez Specjalny

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, brak daty, Zamówienie z prośbą o przesłanie podręczników specjalistycznych, sygnowane przez Polską Fundację Zaburzeń Mowy w Lublinie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Michnik, Janina, 1996-04-09, Pismo z dyrekcji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w Lesku z prośbą o znalezienie sponsora bądź dofinansowanie na zakup aparatury i pomocy do badań i terapii dzieci i młodzieży o zaburzonym rozwoju, z załączonym

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dudziński, Grzegorz, 1995-10-23, Pismo z Centralnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku do Stanisława Orłowskiego z Fundacji Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim z prośbą o udzielenie pomocy materialnej dla internatu Centralnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku, z informacjami na temat internatu

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Schutterly, Kazimierz B., 1996-12-11, Pismo z dyrekcji Szkoły Podstawowej w Czarnej do Stanisława Orłowskiego [ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w Lesku] dotyczące przesłanych projektów stymulacji finansowej na uruchomienie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej Młodzieży i Dorosły

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Cyrański, Mariusz, 1995-10-02, Pismo z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MAC” S.A. Kieleckiej Oficyny Wydawniczej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku, zawierające ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MAC” S.A. Kieleckiej Oficyny Wydawniczej oraz propozycję współpracy związanej ze spr

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/29 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla szkół: projekt „Regionalne warsztaty plastyczne dla uczniów i nauczycieli – twórczość inspirowana tradycją i dziedzictwem kulturowym Podkarpacia”

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/28 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla Bieszczad

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/27 Program Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl