English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/28.32 Program pomocy dla Bieszczad- blankiety formularzy związanych z pomocą dla Bieszczad Polskiej Akcji Humanitarnej i Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim
Found : 4159
View:
1. 

brak autora, brak daty, Niewypełniony formularz pisma wysyłanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w Lesku do sponsorów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, brak daty, Niewypełniony formularz porozumienia o współpracy między władzami miasta i gminy a Polską Akcją Humanitarną i Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w Lesku, normującego działalność w zakresie pomocy na rzecz dzieci najuboższych i pomocy dla szkół, przedszkoli i intern

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/29 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla szkół: projekt „Regionalne warsztaty plastyczne dla uczniów i nauczycieli – twórczość inspirowana tradycją i dziedzictwem kulturowym Podkarpacia”

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

PAH/28 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla Bieszczad

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

PAH/27 Program Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ochojska, Janina, 1996-04-09, Sygnowane przez Janinę Ochojską pismo z prośbą o dokonanie przelewu z konta Polskiej Akcji Humanitarnej na konto Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w związku z akcją dożywiania dzieci ze szkół bieszczadzkich [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Ochojska, Janina, 1996-03-25, Sygnowane przez Janinę Ochojską pismo z prośbą o dokonanie przelewu z konta Polskiej Akcji Humanitarnej na konto Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w związku z akcją dożywiania dzieci ze szkół bieszczadzkich [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Ochojska, Janina, 1996-04-18, Sygnowane przez Janinę Ochojską pismo z prośbą o dokonanie przelewu z konta Polskiej Akcji Humanitarnej na konto Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w związku z akcją dożywiania dzieci ze szkół bieszczadzkich [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1995, Lista osób, deklarujących chęć pomocy ubogim dzieciom [z rejonu Bieszczad], wraz z informacjami o sumach wpłaconych przez niektóre z wymienionych osób w ramach pomocy ubogim dzieciom [z rejonu Bieszczad] oraz danymi adresowymi wymienionych osób [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Ochojska, Janina, [1996], Sygnowane przez Janinę Ochojską sprawozdanie z akcji „Zawsze możesz pomóc” – akcji pomocy dzieciom bieszczadzkim, organizowanej przez Polską Akcję Humanitarną, zawierające informacje na temat pomocy prowadzonej od listopada 1995 r. do lipca 1996 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, brak daty, Sygnowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w Lesku wykaz zawierający dane adresowe osób oferujących pomoc i opiekę uczniom ze szkół podstawowych na terenie Bieszczad oraz lista tychże uczniów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, brak daty, Lista osób, firm, organizacji i instytucji, które wspomogły finansowo Polską Akcję Humanitarną w ramach akcji dożywiania [ubogich dzieci z rejonu Bieszczad], wraz z podaniem ilości pozyskanych pieniędzy [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Ochojska, Janina, 1996-05-15, Pismo do Wiesława Łakomskiego, dyrektora Gorenje Polska, z prośbą o przekazanie Polskiej Akcji Humanitarnej sprzętu kuchennego będącego w posiadaniu firmy Gorenje w związku z II etapem akcji pomocy szkołom i dzieciom bieszczadzkim, z informacjami dotyczącymi programu po

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Środoń, Barbara, 1996-04-29, Sprawozdanie z wykorzystania dotacji Polskiej Akcji Humanitarnej na dofinansowanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jankowcach w marcu 1996, wystawione dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w Lesku przez Szkołę Podstawową w Jankowcach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, brak daty, Koperta od firmy Optimus S.A. do Polskiej Akcji Humanitarnej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl