English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/34.09 Pomoc Polskiej Akcji Humanitarnej dla ofiar powodzi w Polsce w 2001 r. (pomoc doraźna i długofalowa)
Found : 6728
View:
1. 

brak autora, 2001-08-17, Wycinek prasowy pt. „Gdzie wpłacać na powodzian”, zawierający numery kont bankowych Polskiej Akcji Humanitarnej, „Życie”, nr 191 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 2001-08-14 - 2001-08-15, Wycinek prasowy pt. „Gdzie wpłacać na powodzian”, zawierający numery kont bankowych Polskiej Akcji Humanitarnej, „Życie”, nr 189 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 2001-08-13, Wycinek prasowy pt. „Gdzie wpłacać na powodzian”, zawierający numery kont bankowych Polskiej Akcji Humanitarnej, „Życie”, nr 188 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 2001-08-11 - 2001-08-12, Wycinek prasowy pt. „Gdzie wpłacać na powodzian”, zawierający numery kont bankowych Polskiej Akcji Humanitarnej, „Życie”, nr 187 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 2001-08-10, Wycinek prasowy pt. „Gdzie wpłacać na powodzian”, zawierający numery kont bankowych Polskiej Akcji Humanitarnej, „Życie”, nr 186 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 2001-07-30, Informacja prasowa pt. „Pomóżmy powodzianom”, zawierająca numer konta bankowego Polskiej Akcji Humanitarnej, „Gazeta Olsztyńska”, nr 176

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 2001-08-01, Wycinek prasowy pt. „Gdzie wpłacać na powodzian”, zawierający numery kont bankowych Polskiej Akcji Humanitarnej, „Życie”, nr 178 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 2001-08-02, Wycinek prasowy zawierający numer konta bankowego Polskiej Akcji Humanitarnej, „Życie Warszawy”, nr 179 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

2001-07-27, Wycinek prasowy dotyczący organizowanej przez Polską Akcję Humanitarną zbiórki darów, „Dziennik Polski’, nr 174

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 2001-11 - 2001-12, Wycinek prasowy pt. „Stanex pomógł powodzianom”, dotyczący pomocy firmy „Stanex” dla powodzian, „Stan budowlany” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

2001-07-13, Artykuł prasowy Jarosława Cajsela (wydruk faksu z dnia 13 VII 2001) pt. „Toruń dla Gdańska. Na pomoc powodzianom”, zawierający m.in. informacje na temat działalności Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach pomocy dla poszkodowanych podczas powodzi mieszkańców Gdańska [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 2001-08-31, Wycinek prasowy pt. „Fałszywi wolontariusze”, dotyczący sprzedaży pocztówek – cegiełek na rzecz pomocy ofiarom powodzi w Polsce przez wolontariuszy Polskiej Akcji Humanitarnej, „Gazeta Wyborcza. Gazeta Morska”, nr 203 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 2001-07-27, Wycinek prasowy pt. „Zbiórka dla powodzian”, dotyczący działalności Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach pomocy dla ofiar powodzi i nawałnicy – zbiórki pieniędzy i darów, „Nowości”, nr 174 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 2001-07-31, Artykuł prasowy pt. „Akcja trwa. Powódź. Pomoc dla powodzian”, zawierający informacje o zorganizowanej przez Polską Akcję Humanitarną zbiórce darów dla powodzian oraz numer konta bankowego Polskiej Akcji Humanitarnej, „Trybuna”, nr 177 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 2001-08-14 - 2001-08-15, Wycinek prasowy pt. „Akcja wciąż trwa. Powódź. Pomoc dla poszkodowanych”, zawierający dane teleadresowe i numer konta bankowego Polskiej Akcji Humanitarnej, „Trybuna”, nr 189 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl