English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/34.24 Pomoc Polskiej Akcji Humanitarnej dla powodzian z Ukrainy
Found : 6737
View:
1. 

brak autora, 1998-12-03, Wycinek prasowy pt. „Serce w konwoju. Polska pomoc dla Ukrainy”, dotyczący pomocy ze strony polskiej dla powodzian z Ukrainy – w tym pomocy finansowej od rządu oraz zbiórki darów organizowanej m.in. przez Polską Akcję Humanitarną, „Dziennik Wschodni”, nr 283 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1998-12-09, Wycinek prasowy pt. „Pomóż powodzianom. Zbiórka darów”, dotyczący prowadzonej przez suwalskie ośrodki pomocy społecznej zbiórki darów dla powodzian z Ukrainy, „Kurier Poranny”, nr 288 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1998-11-13, Wycinek prasowy pt. „Bywa, że celnicy zatrzymują dary. Wszystkie organizacje charytatywne organizujące pomoc na Wschód mają problemy z białoruskimi przepisami celnymi”, zawierający m.in. informację na temat niemożliwości zaangażowania się Polskiej Akcji Humanitarnej w niesie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1998-11-26, Wycinek prasowy pt. „W drodze do Użgorodu. Konwój z pomocą przekroczył granicę polsko-ukraińską”, dotyczący zorganizowanego m.in. przez PCK i Caritas konwoju z pomocą humanitarną dla powodzian na Zakarpaciu na Ukrainie, „Nowiny”, nr 231 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

PAH/34 Materiały prasowe dotyczące działalności Polskiej Akcji Humanitarnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/31 Pomoc Sri Lance

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/38 Akcje pomocowe organizacji innych niż Polska Akcja Humanitarna – materiał prasowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/18 Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Yogyakarcie w Indonezji

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/02 Działalność Fundacji EquiLibre

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/15 Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w irańskim mieście Bam

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/30 Pomoc Polskiej Akcji Humanitarnej dla ofiar wydarzeń w Biesłanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/29 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla szkół: projekt „Regionalne warsztaty plastyczne dla uczniów i nauczycieli – twórczość inspirowana tradycją i dziedzictwem kulturowym Podkarpacia”

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl