English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/34.30 Udział Polskiej Akcji Humanitarnej w kampanii Sprzątanie Świata w Afganistanie i Czeczenii
Found : 5089
View:
1. 

Brzózek, Sławomir, 2003-05-05, Tekst Sławomira Brzózka pt. „Cleaning up the country”, zawierający informację o przeprowadzeniu przez Polską Akcję Humanitarną, wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia, kampanii Sprzątanie Świata w Afganistanie i Czeczenii, „The Warsaw Business Journal” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/34 Materiały prasowe dotyczące działalności Polskiej Akcji Humanitarnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/21 Kampania pt. „Akcja Edukacja” na temat budowy i wsparcia szkół w Afganistanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

PAH/24 Kampania wodna dla mieszkańców Sudanu, Afganistanu i Palestyny

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

PAH/22 Kampania wodna dla mieszkańców Południowego Sudanu, Darfuru, Afganistanu i Palestyny

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 2002-09-18, Apel Fundacji Polska Akcja Humanitarna o wsparcie finansowe dla akcji „Sprzątanie świata” w Afganistanie i Czeczenii wraz z opisem działalności misyjnej Polskiej Akcji Humanitarnej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, brak daty, Opis misji w Czeczenii i Inguszetii, Afganistanie i Kosowie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ochojska, Janina, 2002-06-07, Prośba Prezesa Zarządu Fundacji Polskiej Akcji Humanitarnej o wzięcie udziału w organizowanej akcji zbierania środków na „Sprzątanie świata” w krajach, które ucierpiały od działań wojennych: Afganistanie, Kosowie, Czeczenii. Wzór dla partnerów i potencjalnych firm [nazw

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl