English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/34.37 Udział wolontariuszy Polskiej Akcji Humanitarnej w utworzeniu serwisu internetowego do nauki języka angielskiego
Found : 4632
View:
1. 

brak autora, 2003-02-01 - 2003-02-02, Wycinek prasowy pt. „PAH uczy angielskiego”, dotyczący stworzonego przez wolontariuszy Polskiej Akcji Humanitarnej oraz firmę Pearson Education Polska serwisu internetowego do nauki języka angielskiego, „Gazeta Wyborcza Opole”, nr 27 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/34 Materiały prasowe dotyczące działalności Polskiej Akcji Humanitarnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/27 Program Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

PAH/26 Program Edukacji Humanitarnej i Rozwojowej PAH. Sieć trenerów – wolontariuszy

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

PAH/29 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla szkół: projekt „Regionalne warsztaty plastyczne dla uczniów i nauczycieli – twórczość inspirowana tradycją i dziedzictwem kulturowym Podkarpacia”

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

PAH/28 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla Bieszczad

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/21 Kampania pt. „Akcja Edukacja” na temat budowy i wsparcia szkół w Afganistanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/19 Konkursy Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl