English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/38.03 Wielkanocna Pielgrzymka Polaków ze Wschodu
Found : 6791
View:
1. 

PAH/38 Akcje pomocowe organizacji innych niż Polska Akcja Humanitarna – materiał prasowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/11 PAH. Organizacja III Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1998 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/09 PAH. Organizacja I Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19-27 grudnia 1995 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

PAH/10 PAH. Organizacja II Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1997 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 2002-03-09, Wycinek prasowy pt. „Goście z Syberii. Czekamy na rodaków”, dotyczący planowanej wizyty w Lublinie grupy Polaków z Syberii, zorganizowanej przez kancelarię prezydenta Lublina, Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie” oraz „Wspólnota Polska”, „Gazeta Wyborcza Lublin”, nr 58 [nazwa r

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 2003-04-22, Wycinek prasowy pt. „Z Kazachstanu do Lublina. Wielkanoc u naszych czytelników”, dotyczący przybycia do Polski grupy Polaków z Syberii, zaproszonych przez Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie”, Urząd Miasta Lublin oraz lubelski oddział Wspólnoty Polskiej, „Kurier Lubelski”, nr 9

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 2003-04-22, Wycinek prasowy pt. „Rodaczka z Syberii”, dotyczący Luizy Skrockiej, zasiadającej w zarządzie Polskiej Wspólnoty „Ogniwo” w Irkucku oraz artykuł prasowy Rafała Panasa pt. „Ojczyzna zaczyna się w Lublinie. IV pielgrzymka Polaków ze Wschodu rozpoczęta”, dotyczący przybycia do

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kołowska, Małgorzata, 1997-03-28, Artykuł prasowy Małgorzaty Kołowskiej pt. „Więzi serc i ekonomii. Obradowało Stowarzyszenie Pomocy Polakom ze Wschodu”, dotyczący pierwszego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Pomocy Polakom ze Wschodu w Koszalinie oraz osiedlania się w Polsce Polaków z Wschodu, „G

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl