English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/38.04 Wizyty w Polsce dzieci i młodzieży ze Wschodu, w tym dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego
Found : 4704
View:
1. 

brak autora, 2001-04-28, Wycinek prasowy pt. „Wodzisław Śląski: polskie wakacje białoruskich dzieci”, dotyczący pobytu grupy białoruskich dzieci w Wodzisławiu Śląskim, „Trybuna Śląska”, nr 149 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1999-12-20, Artykuł prasowy pt. „Do polskich rodzin. Z Litwy na Pomorze. Przyjechały dzieci z sierocińca”, „Dziennik Bałtycki”, nr 296 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kusch, Tomasz, 2002-08-08, Artykuł prasowy Tomasza Kuscha pt. „Goście ze Wschodu. Młodzież z ukraińskiego Berdyczowa wypoczywa w Miliczu”, dotyczący odbytej dzięki Stowarzyszeniu Polska-Ukraina „Pomost” wizyty grupy dzieci z Ukrainy w Miliczu, „Gazeta Wrocławska”, nr 184 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 2002-10-02, Artykuł prasowy pt. „Bo wszyscy Polacy...Dzieci z Ukrainy uczyły się w Łomży języka polskiego, poznawały tradycję i kulturę naszego regionu”, dotyczący wizyty dzieci z Ukrainy w Łomży na zaproszenie jednej ze szkół podstawowych oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, „Kurier

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Szyperski, Marek, 2002-07-17, Artykuł prasowy Marka Szyperskiego pt. „Tu jest lepiej niż u nas. Polacy z Mołdawii na Mazowszu”, dotyczący wizyty grupy polskich dzieci z Mołdawii w podciechanowskiej Gołotczyźnie, zorganizowanej przez stowarzyszenie Wspólnota Polska i sfinansowanej przez Ministerstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Buryło, Agnieszka, 2002-07-02, Artykuł prasowy Agnieszki Buryło pt. „Kolonia społeczna. Dzieci z Grodna spędzają wakacje w obornickich domach”, dotyczący zorganizowanej przez wrocławski oddział Towarzystwa Miłośników Grodna i Wilna wizyty dzieci z Litwy w Obornikach Śląskich, „Gazeta Wrocławska”, nr

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 2002-07-14, Wycinek prasowy pt. „Tkactwo i stolarstwo. Młodzi goście z litewskiego Podbrodzia”, dotyczący wizyty polskiej młodzieży z litewskiego Podbrodzia w Węgrowie, sfinansowanej przez siedlecki oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska, „Tygodnik Siedlecki”, nr 28 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 2003-05-07, Wycinek prasowy pt. „Prośba o pomoc. Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie”, dotyczący przyjazdu do Krakowa młodzieży polskiej z Sudowej Wiszni spod Lwowa, „Gazeta Krakowska”, nr 105 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Sałwacka, Sylwia, 2003-02-21, Artykuł prasowy Sylwii Sałwackiej pt. „212 km do nieba”, dotyczący wizyty w Warszawie młodzieży ze Społecznej Szkoły Polskiej w Baranowiczach na Białorusi, „Gazeta Wyborcza”, nr 44 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 2002-07-22, Wycinek prasowy pt. „Polskie wakacje”, dotyczący wizyty w Poznaniu polskiej młodzieży z Litwy, przybyłej na zaproszenie poznańskiego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, „Głos Wielkopolski”, nr 169 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Czapkowska, Anna, 2002-09-18, Artykuł prasowy Anny Czapkowskiej pt. „Goście z Krymu. Uczniowie z Ukrainy jechali do Rzeszowa 36 godzin”, dotyczący wizyty uczniów szkoły średniej z Sewastopola w gimnazjum w Rzeszowie, „Nowiny”, nr 182 [ nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Józefczyk, Andrzej, 2001-06-24, Artykuł prasowy Andrzeja Józefczyka pt. „Goście z Czortkowa. Lubatówka: 30 dzieci z Ukrainy gościło u polskich rodzin”, dotyczący pobytu w gminie Iwonicz Zdrój grupy dzieci z Czortkowa, „Nowe Podkarpacie”, nr 25 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 2002-04-18, Wycinek prasowy pt. „Przyjadą z Kamieńca. Potrzebna pomoc”, dotyczący organizowanego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek przyjazdu do Polski grupy młodzieży z Kamieńca Podolskiego, „Dziennik Polski”, nr 91 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Skowron, Grzegorz, 2001-12-05, Wywiad prasowy Grzegorza Skowrona pt. „Przyjemne z pożytecznym. O akcji «Podarujmy dzieciom lato 2002» mówi Kazimierz Barczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski”, dotyczący organizacji wakacyjnego pobytu w Polsce polskich dzieci ze Wschodu przez

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/38 Akcje pomocowe organizacji innych niż Polska Akcja Humanitarna – materiał prasowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl