English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/38.06 Oświata polska na Wschodzie (Białoruś, Litwa, Ukraina)
Found : 6815
View:
1. 

PAH/38 Akcje pomocowe organizacji innych niż Polska Akcja Humanitarna – materiał prasowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Gołaszewska, Grażyna, 2001-01-05, Artykuł prasowy Grażyny Gołaszewskiej pt. „Przybliżyć Boga Polskę i Wisłę. Elżbieta Klejbor ze Złotowa uczy na Ukrainie polskie dzieci”, dotyczący działalności pedagogicznej Elżbiety Klejbor, „Gazeta Poznańska”, nr 4 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Adamowicz, Krystyna, 2001-12-13, Artykuł prasowy Krystyny Adamowicz pt. „Duch odwołanych decyzji żyje nadal. O kwestiach szkół narodowościowych na Litwie raz jeszcze”, dotyczący polskiego szkolnictwa na Litwie, „Kurier Wileński” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 2003-01-29, Wycinek prasowy pt. „Sukces Polaków na Litwie”, dotyczący zgłoszonej w litewskim Sejmie projektu nowelizacji ustawy o oświacie, korzystnej dla mniejszości narodowych, „Rzeczpospolita”, nr 24 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 2001-06-09 - 200-06-10, Artykuł prasowy pt. „Pomóżcie przedszkolakom”, dotyczący utworzenia we Lwowie polskich grup przy przedszkolach ukraińskich, „Trybuna Śląska”, nr 134 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ruebenbauer, Elżbieta, 2001-01-12, Artykuł prasowy Elżbiety Ruebenbauer pt. „Skrzydła i łzy anioła. Brześć. Choinka dla dzieci uczących się polskiego”, zawierający informacje o spotkaniu dzieci uczących się języka polskiego w konsulacie polskim w Brześciu oraz o nauce języka polskiego dzieci i młodz

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

PAH/29 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla szkół: projekt „Regionalne warsztaty plastyczne dla uczniów i nauczycieli – twórczość inspirowana tradycją i dziedzictwem kulturowym Podkarpacia”

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/28 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla Bieszczad

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 2001-01-02, Wycinek prasowy pt. „Kto pomoże polskim przedszkolakom we Lwowie?”, zawierający informacje na temat działalności Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej – starań o organizację polskich grup przedszkolnych na Ukrainie, „Express Ilustrowany”, nr 21647 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 2001-10-06 - 2001-10-07, Wywiad prasowy pt. „Nic nie zastąpi polskiej szkoły. Z Antonim J. Jankowskim, kierownikiem wydziału oświaty samorządu rejonowego w Solecznikach na Wileńszczyźnie, rozmawia Leszek Wątróbski”, dotyczący polskiego szkolnictwa w rejonie solecznickim, „Nowy dziennik”

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1997-02-12, Wycinek prasowy pt. „«Rubież» z filią w Łodzi. Od dwóch lat pomaga Polakom na Wschodzie”, dotyczący działalności Stowarzyszenia Pomocy „Rubież”, „Kurier Poranny”, nr 36 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 2002-04-25, Ogłoszenie prasowe o organizowanej przez Caritas Polska zbiórce pieniędzy na remont ośrodka kolonijnego dla dzieci z ubogich rodzin w Iszczołnie na Białorusi, „Rzeczpospolita”, nr 97 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1997-02-20, Wycinek prasowy pt. „Fundacja Atlas”, dotyczący działalności Fundacji Dobroczynności Atlas – organizacji konwojów z pomocą humanitarną na Wschód, „Gazeta Olsztyńska”, nr 36 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 2001-06-25, Wycinek prasowy pt. „Artyści dla dzieci z sierocińca na Litwie. Już wiele wspaniałych osób włączyło się do akcji pomocy”, dotyczący koncertu charytatywnego „Warszawa polskim dzieciom na Litwie”, zorganizowanego przez Janusza Józefowicza na rzecz wychowanków Polskiego Domu Dz

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 2003-01-20, Wycinek prasowy pt. „Pamiętają o rodakach. Olecko. Prezenty pojechały za granicę”, zawierający informacje o pomocy rzeczowej władz Olecka dla polskich dzieci ze Szczuczyna na Białorusi, „Gazeta Współczesna”, nr 13 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl