English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/38.08 Pomoc dla Polaków na Wschodzie (Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Litwa, Ukraina)
Found : 5863
View:
1. 

brak autora, 1997-02-12, Wycinek prasowy pt. „«Rubież» z filią w Łodzi. Od dwóch lat pomaga Polakom na Wschodzie”, dotyczący działalności Stowarzyszenia Pomocy „Rubież”, „Kurier Poranny”, nr 36 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1999-12-20, Wycinek prasowy pt. „Polakom na Ukrainie. Świąteczne podarunki od mieszkańców Lubelszczyzny”, dotyczący przekazania darów dla Polaków na Ukrainie”, „Dziennik Wschodni”, nr 296 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1998-11-28 - 1998-11-29, Wycinek prasowy pt. „Apel Sybiraków”, zawierający informacje o możliwości wsparcia Polaków z Kazachstanu, „Gazeta Lubuska”, nr 279 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1997-02-20, Wycinek prasowy pt. „Fundacja Atlas”, dotyczący działalności Fundacji Dobroczynności Atlas – organizacji konwojów z pomocą humanitarną na Wschód, „Gazeta Olsztyńska”, nr 36 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 2000-07-05, Wycinek prasowy dotyczący zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Charytatywnej „Wschód” kursu dla polskich nauczycieli z Litwy, Białorusi i Ukrainy, „Gazeta Pomorska”, nr 155 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Śnieżek, Jacek, 2001-01-02, Artykuł prasowy Jacka Śnieżka pt. „Literatura dla Polaków. Książką również można wspomóc rodaków na Wschodzie”, dotyczący zorganizowanej przez Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” zbiórki książek dla Związku Polaków na Ukrainie, „Dziennik Wschodni”, nr 1 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kaczyński, Andrzej, 1998-06-12, Artykuł prasowy Andrzeja Kaczyńskiego pt. „Obrotowa fundacja. Polonia. Trzeba skoordynować pomoc państwa dla rodaków za granicą”, zawierający informacje o działalności Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, „Rzeczpospolita”, nr 136 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Miszczak, Jan, 1999-12-02, Artykuł prasowy Jana Miszczaka pt. „Świąteczne paczki. Dla Polaków na Ukrainie”, dotyczący przygotowywania przez Przemyski Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich paczek świątecznych dla Polaków na Ukrainie, „Nowiny”, nr 234 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Książek, Marek, 2001-04-05, Artykuł prasowy Marka Książka pt. „Świąteczny konwój serca. Region. Furgonetki z darami pojechały na Litwę”, dotyczący zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Pomoc Polskim Dzieciom na Wileńszczyźnie” konwoju humanitarnego dla Polaków na Litwie, „Gazeta Olsztyńska”, nr 81 [

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kowalski, Janusz Wojciech, 1998-01-23, Apel prasowy Janusza Wojciecha Kowalskiego pt. „Pomóżmy rodakom z Gruzji”, zawierający prośbę o pomoc dla Polaków mieszkających w Gruzji, „Nowe Echo Podlasia”, nr 3 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 2000-07-22 - 2000-07-23, Wycinek prasowy pt. „Piątka ze Stryja. Kto im pomoże?”, dotyczący rodziny Polaków z Ukrainy i pomocy dla nich ze strony Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, „Dziennik Polski”, nr 170 [nawa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 2000-12-12, Wycinek prasowy pt. „Pomost między Wadowicami i Mościskami”, dotyczący przeprowadzonej w kościele św. Piotra Apostoła w Wadowicach zbiórki darów dla Polaków na Ukrainie, „Dziennik Polski”, nr 289 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kołowska, Małgorzata, 1997-03-28, Artykuł prasowy Małgorzaty Kołowskiej pt. „Więzi serc i ekonomii. Obradowało Stowarzyszenie Pomocy Polakom ze Wschodu”, dotyczący pierwszego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Pomocy Polakom ze Wschodu w Koszalinie oraz osiedlania się w Polsce Polaków z Wschodu, „G

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 2000-12-14, Wycinek prasowy pt. „Żeby rodacy mieli Wigilię”, dotyczący przedświątecznej akcji pomocy dla Polaków we Lwowie i Stanisławowie, zorganizowanej przez Fundację Kresową „Semper Fidelis” oraz Chrześcijańską Demokrację III RP, „Gazeta Wyborcza Dolnośląska”, nr 291 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 2000-11-27, Wycinek prasowy pt. „Pomóż rodakom na Litwie i Białorusi”, dotyczący zorganizowanej przez Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna zbiórki darów na paczki świąteczne dla Polaków na Litwie i Białorusi, „Trybuna”, nr 276 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl