English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/38.11 Sytuacja Polonii na Wschodzie (Kazachstan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Turkmenistan, Ukraina) i w Niemczech
Found : 1951
View:
1. 

Pawłowiec, Daniel, 2000-01-12, Artykuł prasowy Daniela Pawłowca pt. „Być Polakiem za granicą”, dotyczący sytuacji Polonii w Niemczech i na Białorusi, „Nasz Dziennik”, nr 9 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Markert, Hanna, 1997-01-24 - 1997-01-30, Artykuł prasowy Hanny Markert pt. „Czy wygnańcy wrócą?”, dotyczący sytuacji Polonii w Kazachstanie oraz ich ewentualnej repatriacji, „Gazeta Opolska”, nr 4 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 2000-06-26, Wycinek prasowy pt. „Odnalazł rodzinę po 56 latach”, zawierający informacje na temat odnalezienia przez Kazimierza Daleckiego swojej rodziny w Kazachstanie, „Głos Szczeciński”, nr 147 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1999-03-11, Wycinek prasowy pt. „Polacy bezpaństwowcami. Delegacja łomżyńskiego Oddziału Wspólnoty Polskiej odwiedziła kraje bałtyckie”, dotyczący sytuacji Polonii w Łotwie oraz planowanej wizyty w Łomży dzieci i młodzieży z krajów nadbałtyckich, „Gazeta Współczesna”, nr 49 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Tyszkiewicz, Walenty, 2000-10-14 - 2000-10-15, Artykuł prasowy Walentego Tyszkiewicza pt. „Daleko od ziemi przodków. Polacy w Turkmenistanie”, zawierający informacje o sytuacji Polonii w Turkmenistanie oraz o organizacji polonijnej Centrum „Polonia Turkmeńska”, „Nasz Dziennik”, nr 241 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Struś, Marian, 2003-02-14 - 2003-02-16, Wywiad prasowy Mariana Strusia pt. „Nikt nam obywatelstwa nie odebrał. Rozmowa z Adamem Aurzeckim, prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej – Oddział w Drohobyczu”, dotyczący życia skupionej wokół Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej – Odd

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 2003-03-22 - 2003-03-23, Wywiad prasowy pt. „Polak musi być konkurencyjny. Z Michałem Mackiewiczem, prezesem Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie, rozmawia Mieczysław Madziewicz”, zawierający informacje na temat życia Polonii na Litwie, „Nowa trybuna Opolska”, nr 69 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kościński, Piotr, 2000-07-17, Artykuł prasowy Piotra Kościńskiego pt. „Kombatanci ze złym obywatelstwem. Do armii Berlinga trafiali między innymi Polacy – obywatele radzieccy. Dziś nie mają szans na pomoc z Polski”, dotyczący historii i sytuacji Polaków mieszkających na terenie byłego ZSRR – byłych

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kaczorowka, Katarzyna, 2003-01-17, Artykuł prasowy Katarzyny Kaczorowkiej pt. „Trzeba serca. Byliśmy u Polaków na Wschodzie (2)”, zawierający informacje na temat probostwa księdza Aleksandra Brandta we wsi Rzeszczeńce na Ukrainie, „Gazeta Wrocławska”, nr 14 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kasprzak, Kazimierz, [1997], Artykuł prasowy Kazimierza Kasprzaka pt. „Chleb, sól i woda. Korespondencja własna z Kazachstanu. Wyjeżdżają Rosjanie i Niemcy. Wyjechaliby i Polacy, ale skarżą się, że daleka ojczyzna ich zdradziła...”, zawierający informacje o sytuacji Polaków w Kazachstanie i ich waru

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Górska, Anna, 2000-06-23, Artykuł prasowy Anny Górskiej pt. „Jak wyżyć za 6 dolarów. Polacy w Mołdawii – robią wszystko, aby wykształcić dzieci - w biednym kraju”, dotyczący sytuacji Polaków mieszkających w Mołdawii, „Gazeta Krakowska”, nr 145 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Pilipczak, Jolanta, 2001-06-04, Artykuł prasowy Jolanty Pilipczak pt. „Jestem państwowym dzieckiem...Ania Mackiewicz jest Polką. Pochodzi z Wileńszczyzny. Mieszka w Polskim Domu Dziecka na Litwie”, zawierający informacje na temat Anny Mackiewicz oraz warunków panujących w Polskim Domu Dziecka w Podb

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/38 Akcje pomocowe organizacji innych niż Polska Akcja Humanitarna – materiał prasowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wypustek - Zuchowicz, Katarzyna, 2003-01-31, Artykuł prasowy Katarzyny Wypustek - Zuchowicz pt. „Polskie napisy kłują w oczy. Litwa. Starosta podwileńskiego miasteczka ukarany grzywną. Miejscowi Polacy twierdzą, że jest to sprawa polityczna”, zawierający informacje o nałożeniu przez litewskie władze

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Jop, Agata, 1999-12-04, Artykuł prasowy Agaty Jop pt. „Tylko za to, że my Polacy”, zawierający informacje na temat Polki z Kazachstanu, Władysławy Ostrowskiej i jej rodziny oraz tekst pt. „Polacy w Kazachstanie”, dotyczący historii Polaków w Kazachstanie w XIX i XX wieku, „Nowa Trybuna Opolska”, nr

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl