English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/38.15 Spotkania polonijne: II Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, IV Spotkania Młodzieży Polonijnej, seminarium „Potrzeby kulturalne dzieci polskich na Wschodzie”, „Spotkania jasnogórskie” Stowarzyszenia Wspólnota Polska
Found : 420
View:
1. 

brak autora, 2001-04-30 - 2001-05-01, Artykuł prasowy pt. „W cieniu Moskala. Polonia krytykuje politykę paszportową i repatriacyjną Warszawy”, zawierający informacje na temat przebiegu II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w Warszawie, „Gazeta Lubuska”, nr 101 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 2002-04-16, Wycinek prasowy pt. „Spotkania na jazzowo. Potrzeby kulturalne dzieci polskich na Wschodzie”, dotyczący krakowskiego seminarium „Potrzeby kulturalne dzieci polskich na Wschodzie” z udziałem Polaków z Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Słowacji, Ukrainy i Węgier, „Gaze

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kościński, Piotr, 2001-05-10, Artykuł prasowy Piotra Kościńskiego pt. „Na pewno możemy pomóc. Powstał swoisty trójkąt: Polonia na Zachodzie – Polska - Polacy na Wschodzie. I w jego ramach decyduje się przyszłość Polonii”, dotyczący problematyki związanej z sytuacją Polonii oraz przebiegu II Zjazdu P

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Krężel, Monika, 2001-11-06, Artykuł prasowy Moniki Krężel pt. „Podwójne życie. Katowice: IV Spotkania Młodzieży Polonijnej”, zawierający informacje na temat zorganizowanych przez Niezależne Zrzeszenie Studentów IV Spotkań Młodzieży Polonijnej z udziałem młodzieży z Ukrainy, Litwy, Bułgarii, Węgier,

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Rakowska - Barciuk, Agnieszka, 1999-12-08, Artykuł prasowy Agnieszki Rakowskiej - Barciuk pt. „Tak mało dają, a dużo chcą dać. Olsztyn. O problemach Polaków na Wschodzie”, zawierający informacje na temat przebiegu zorganizowanych przez częstochowski oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” „Spotkań

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

PAH/38 Akcje pomocowe organizacji innych niż Polska Akcja Humanitarna – materiał prasowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/27 Program Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/21 Kampania pt. „Akcja Edukacja” na temat budowy i wsparcia szkół w Afganistanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl