English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/38.17 Repatriacja: informacje o repatriacji osób pochodzenia polskiego ze Wschodu, sytuacja repatriantów w Polsce, polska polityka repatriacyjna
Found : 1712
View:
1. 

brak autora, 2003-02-17, Wycinek prasowy pt. „Repatrianci w kolejce. Polacy z Kazachstanu”, dotyczący spodziewanego przyjazdu do Krakowa repatriantów z Kazachstanu, „Gazeta Krakowska”, nr 40 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 2001-04-13, Wycinek prasowy pt. „Polacy ze Wschodu wracają do kraju”, zawierający informacje o repatriacji Polaków z Kazachstanu i Ukrainy, „Trybuna”, nr 88 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1999-10-14, Wycinek prasowy pt. „Pieniądze dla repatriantów”, dotyczący pomocy finansowej polskiego rządu dla repatriantów, „Gazeta Krakowska”, nr 241 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 2003-02-14, Wycinek prasowy pt. „Konfrontacja marzeń z realiami. Repatrianci z Kazachstanu”, dotyczący repatriantów z Kazachstanu osiadłych w Krakowie, „Gazeta Krakowska”, nr 38 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 2001-04-19, Wycinek prasowy pt. „Przyjadą Polacy ze Wschodu”, dotyczący repatriacji Polaków z Kazachstanu i Ukrainy do Warszawy, „Życie Warszawy”, nr 92 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 2001-04-21 - 2001-04-22, Wycinek prasowy pt. „Obywatelstwo dla repatriantów”, dotyczący przyznania obywatelstwa polskiego grupie Polaków ze Lwowa i Kazachstanu, „Głos Szczeciński”, nr 94 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 2001-06, Egzemplarz czasopisma „Gmina. Czasopismo dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów. Wydanie specjalne” pt. „Repatrianci w Polsce” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 2003-03-20, Wycinek prasowy pt. „Radni zaproszą albo nie”, dotyczący ewentualnego zaproszenia przez radnych gminy Karlino repatriantów z Kazachstanu, „Głos Koszaliński”, nr 67 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Lewandowski, Lech, 1999-01-03, Artykuł prasowy Lecha Lewandowskiego pt. „Rodacy na walizkach”, poruszający problematykę repatriacji Polaków z Kazachstanu, „Tygodnik AWS”, nr 1 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 2001-04-19, Wycinek prasowy pt. „Z Kazachstanu do Zambrowa”, dotyczący repatriacji z Kazachstanu polskiej rodziny Fokinów, „Gazeta Współczesna”, nr 77 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 2001-04-18, Wycinek prasowy pt. „Do Chojnic z Kazachstanu”, zawierający informacje o sprowadzeniu się do Polski z Kazachstanu rodziny Gronowskich, „Głos Wybrzeża”, nr 91 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 2001-05-07, Wycinek prasowy pt. „Powrót do Ojczyzny”, zawierający informacje na temat Jana i Anny Czerwińskich, Polaków przybyłych z Kazachstanu do Polski, „Życie”, nr 105 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1999-02-01, Wycinek prasowy pt. „Stelmachowski na czele Wspólnoty”, zawierający informację o wyborze Andrzeja Stelmachowskiego na stanowisko prezesa Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej, „Życie”, nr 26 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Bukowski, Mirosław, 1998-12-18, Artykuł prasowy Mirosława Bukowskiego pt. „Powrót branki”, dotyczący problemów Polki Gertrudy Jutrzenki - Trzebiatowskiej, która wróciła z Rosji do Polski, „Dziennik Bałtycki”, nr 296 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Bukowski, Mirosław, 1998-10-02, Artykuł prasowy Mirosława Bukowskiego pt. „Branka”, dotyczący historii Polki Gertrudy Jutrzenki-Trzebiatowskiej, która wróciła z Rosji do Polski, „Dziennik Bałtycki”, nr 231 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl