English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/0618.35 Wspomnienia byłych żołnierzy Armii Krajowej
Found : 2230
View:
1. 

Kalendaria działań bojowych Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego w okresie II wojny światowej [opracowanie - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Epilog żołnierzy 7 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wspomnienia żołnierza 7 Wileńskiej Brygady "Wilhelma" AK

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Życiorys [Idziego Kupczyka, zawierający informację o służbie w Armii Krajowej na Wileńszczyźnie – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.07 Korespondencja związana ze sprawami byłych żołnierzy Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz sprawami kombatanckimi

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wiersze i piosenki z tamtych dni [dotyczące Armii Krajowej - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Opis przebiegu służby wojskowej Idziego Kupczyka w okresie II wojny światowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wspomnienia dotyczące działalności w 7 Brygadzie "Wilhelma" Armii Krajowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Jak zostałem partyzantem? [wspomnienia ze służby w Armii Krajowej na Wileńszczyźnie - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Druga akcja na Świętniki [wspomnienia dotyczące działań Armii Krajowej na Wileńszczyźnie - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Apel poległych, zamordowanych w łagrach i więzieniach PRL oraz zmarłych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Apel poległych, pomordowanych, zaginionych i zmarłych oficerów, podoficerów i żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego napisany na 62. rocznicę powołania Polskiego Państwa Podziemnego i 57. rocznicę Akcji „Ostra Brama” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wspomnienia dotyczące działalności konspiracyjnej w powiecie wileńsko-trockim w latach 1939-1943

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Moje wspomnienia z bitwy pod Murowaną Oszmianką

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wspomnienia dotyczące akcji na Wilno dokonanej przez Armię Krajową oraz rozbrojenia AK w Puszczy Rudnickiej przez sowieckie NKGB [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl