English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/0618.44 Korespondencja Zbigniewa Iwanowskiego z Pawłem Świetlikowskim ps. "Jerzy"
Found : 449
View:
1. 

Kalendaria działań bojowych Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego w okresie II wojny światowej [opracowanie - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AW V/06.16 Korespondencja dotycząca pionu wydawniczego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.07 Korespondencja związana ze sprawami byłych żołnierzy Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz sprawami kombatanckimi

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.17 Korespondencja prowadzona pomiędzy Marianem Kotowskim i Henrykiem Kozłowskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

List do Zbigniewa Iwanowskiego, dotyczący wynajmu sali na zjazd byłych żołnierzy Garnizonu m. Wilna oraz list Tali Zaryckiej do Pawła Świetlikowskiego w sprawie zebrania żołnierzy Garnizonu Wileńskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

List do Zbigniewa Iwanowskiego zawierający informacje, dotyczące gdańskich uroczystości rocznicowych Garnizonu oraz spraw Statutu Koła byłych żołnierzy Garnizonu m. Wilna [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

List do Zbigniewa Iwanowskiego, dotyczący powstania Koła żołnierzy Garnizonu m. Wilna [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

List do Zbigniewa Iwanowskiego zawierający informacje, dotyczące uroczystości poświęcenia tablicy pamiątkowej Garnizonu m. Wilna, sprawy statutu Koła byłych żołnierzy Garnizonu oraz kwestii podporządkowania się Koła Światowemu Związkowi Żołnierzy AK [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

List do Zbigniewa Iwanowskiego, dotyczący sprawy zjazdu żołnierzy Garnizonu m. Wilna [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

List do Zbigniewa Iwanowskiego zawierający uwagi dotyczące tekstu zamieszczonego na tablicy pamiątkowej Garnizonu m. Wilna oraz pismo Komitetu Organizacyjnego Komisji Historycznej do Pawła Świetlikowskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

List do Pawła Świetlikowskiego, dotyczący uroczystości poświęcenia tablic pamiątkowych żołnierzy Garnizonu m. Wilna oraz list Pawła Świetlikowskiego do Zbigniewa Iwanowskiego w sprawie zjazdu żołnierzy Garnizonu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Konspekt listu do Pawła Świetlikowskiego, dotyczącego sprawy organizacji i statusu Garnizonu m. Wilna [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zaświadczenie wystawione przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla Pawła Świetlikowskiego, uprawniające do przejazdów PKP i PKS ze zniżką [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Przemówienie napisane na uroczystość 55-lecia istnienia Garnizonu Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl