English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/0618.45 Gdańskie Środowisko Żołnierzy AK Okręgu Wileńskiego. Lista członków Środowiska
Found : 561
View:
1. 

Kalendaria działań bojowych Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego w okresie II wojny światowej [opracowanie - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Lista członków Gdańskiego Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego - wpłaty na Odznakę Weterana - stan na dzień 1 listopada 1995 roku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Lista członków Gdańskiego Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Lista członków Gdańskiego Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego - stan na 1 lutego 1994 roku [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Pismo Prezesa Gdańskiego Środowiska Żołnierzy AK Okręgu Wileńskiego do Marii Nowickiej informujące o zebraniu sprawozdawczym [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Lista członków Środowiska żołnierzy 5 Brygady Armii Krajowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

List do Gdańskiego Środowiska Żołnierzy AK Okręgu Wileńskiego, dotyczący posiadanych odznaczeń wojskowych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

List z prośbą do Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska Wileńskiego w Gdańsku o nadanie odznaki "Weterana Walk o Niepodległość" [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Lista byłych żołnierzy Armii Krajowej z podaniem wykształcenia [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Rozkaz specjalny nr 1/97 Wojskowego Komendanta Uzupełnień płk dypl. Andrzeja Radochońskiego, dotyczący mianowania żołnierzy Armii Krajowej na wyższe stopnie wojskowe (zawiera listę nazwisk mianowanych żołnierzy) [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Pismo Przewodniczącego Środowiska Żołnierzy 2 Brygady Okręgu Wileńskiego do Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska Gdańskiego, dotyczące ewidencji żołnierzy wraz z wykazem żołnierzy 2 Brygady AK por Wiktora Koryckiego ps. "Kaziuk" [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Apel poległych, zamordowanych w łagrach i więzieniach PRL oraz zmarłych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Apel poległych, pomordowanych, zaginionych i zmarłych oficerów, podoficerów i żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego napisany na 62. rocznicę powołania Polskiego Państwa Podziemnego i 57. rocznicę Akcji „Ostra Brama” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Apele poległych napisane na uroczystość 60. rocznicy walk żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego AK Okręgów Nowogródzkiego i Wileńskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl