English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/0618.49 Alfabetyczny wykaz byłych żołnierzy Oddziału Partyzanckiego "Żuka", "Gozdawy" oraz 7 Brygady "Wilhelma" wraz z wykazem pseudonimów
Found : 275
View:
1. 

Alfabetyczny wykaz byłych żołnierzy Oddziałów Partyzanckich "Żuka", "Gozdawy" oraz 7 Brygady "Wilhelma" Armii Krajowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Alfabetyczny wykaz byłych żołnierzy Oddziałów Partyzanckich "Żuka", "Gozdawy" oraz 7 Brygady "Wilhelma" Armii Krajowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wykaz pseudonimów bez ustalonych nazwisk osób należących w okresie wojny do Armii Krajowej na Wileńszczyźnie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wykaz pseudonimów i ustalonych nazwisk byłych żołnierzy 7 Brygady "Wilhelma" AK oraz Oddziału Partyzanckiego "Gozdawy" na dzień 10 X 1986 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Alfabetyczny wykaz nazwisk członków siatki wywiadu i łączności oraz byłych żołnierzy Oddziałów partyzanckich "Żuka", "Gozdawy" i 7 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.07 Korespondencja związana ze sprawami byłych żołnierzy Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz sprawami kombatanckimi

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kalendaria działań bojowych Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego w okresie II wojny światowej [opracowanie - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AW V/06.06 Relacje i notatki dotyczące działalności Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz akcji bojowych ZSP

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Pismo do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Gdańsku wraz z wykazem żołnierzy Oddziału "Kmicica", 4 Brygady "Ronina" i 5 Brygady "Łupaszki" [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

List do Janusza Bohdanowicza wraz z komentarzem i recenzją o monografii 7 Brygady "Wilhelma" Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Opinia dotycząca opracowania Janusza Bohdanowicza na temat Oddziałów Partyzanckich „Żuka” i „Gozdawy” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Relacja o poległych żołnierzach kresowych ZWZ-AK: Podinspektoratu "Puszcza", Oddziału Partyzanckiego "Żuka" i 7 Wileńskiej Brygady "Wilhelma"

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Historyczne wspomnienia walk w latach 1943-1944 żołnierzy Armii Krajowej 7 Brygady "Wilhelma" i Oddziałów partyzanckich "Żuka" i "Gozdawy" (zeszyt I)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Historyczne wspomnienia walk w latach 1943-1944 żołnierzy Armii Krajowej 7 Brygady "Wilhelma" i Oddziałów partyzanckich "Żuka" i "Gozdawy" (zeszyt II)

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl