English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PL.2004.01.01.23 Mirosław Wroczyński
Found : 1935
View:
1. 

Jagoda, por. Topór, Śnieżka, Baśka i Oleńka podczas Powstania Warszawskiego, Warszawa 10 sierpnia 1944 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Stary, Niemowa, Lolek, Dąb, Wierzba, Oleńka, Silny, Bart, Kruk, Ryki, Brysk, Cym, Szczygieł, Śnieżka podczas Powstania Warszawskiego, Warszawa, 10 sierpnia 1944 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Prof. Zofia Borkowska, nauczycielka języka francuskiego w gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, ul. Kościelna przed budynkiem szkoły, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Prof. Andrzej Bujniak, nauczyciel zajęć praktycznych w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta przed budynkiem poczty, ul. Kościelna, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Prof. Czesław Pietrasz, nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta przed budynkiem szkoły, ul. Kościelna, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Prof. Aleksy Kalichiewicz, nauczyciel fizyki w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, przed budynkiem poczty, ul. Kościelna, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Prof. Józef Dańkowski, nauczyciel historii w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, przed budynkiem poczty, ul. Kościelna, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Prof. Stefan Sobierajski, nauczyciel muzyki i śpiewu w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, przed budynkiem poczty, ul. Kościelna, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Prof. Stefan Kulczyński, nauczyciel fizyki w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta przed budynkiem szkoły, ul. Kościelna, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rynek Kościuszki, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Obóz Przysposobienia Wojskowego w Grondziczach koło Grodna, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kompania białostockich szkół średnich na obozie Przysposobienia Wojskowego w Grondziczach koło Grodna, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Ks. dr Stanisław Hałko, założyciel i dyrektor Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zaświadczenie potwierdzające zdolność do odbycia zasadniczej służby wojskowej przez Mirosława Wroczyńskiego, Białystok, 26 maja 1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Zaświadczenie potwierdzające zdolność do odbycia zasadniczej służby wojskowej przez Mirosława Wroczyńskiego, Białystok, 26 maja 1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl