English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PL.2004.01.03.07 Wiera Kalisz
Found : 1937
View:
1. 

Wiera i Paweł Kaliszowie z córką Wierą, ul. Piasta 91, Białystok, lipiec 1938 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

W oknie u góry Wiera Kalisz z dziadkiem, w oknach na dole rodzice, ul. Piasta 91, Białystok, lipiec 1938 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zdjęcie rodzinne w ogrodzie, ul. Piasta 91, Białystok, 1938 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Paraskewia Kondrasiuk przed domem przy ul. Piasta 91, Białystok, lipiec 1938 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Mikołaj Kondrasiuk na rowerze w ogrodzie domu przy ul. Piasta 91, Białystok, lipiec 1938 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zdjęcie rodznne w ogrodzie, ul. Gliniana, Białystok, 1942 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Rodzina Krassowskich ze znajomą przed domem, ul. Modlińska 10, Białystok, 1938 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Rodzina Krassowskich, Białystok, 1938 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Zdjęcie rodzinne w domu, ul. Poprzecznej 2, Białystok, 1938 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rodzinny spacer, ul. Kilińskiego, Białystok, 1938 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Rodzina Krassowskich w ogrodzie, ul. Modlińska 10, Białystok, 1938-39 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Maria Brzozowska i Stanisława Karalus przed domem, ul. Poprzeczna 2, Białystok, 1937-1938 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Irena Brzozowska z siostrą, ul. Słonimskiej, Białystok, 1937-1938 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kazimierz Krassowski z matką w ogrodzie, ul. Modlińska 10, Białystok, 1938-39 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kazimierz Krassowski w sadzawce w przydomowym ogrodzie, ul. Modlińska 10, Białystok, 1938-39 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl