English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PL.2004.01.03.15 Mirosław Zbichorski
Found : 1943
View:
1. 

Pocztówka z okazji Wystawy Filatelistycznej "45. Rocznica Września", Białystok, 3-12 listopada 1984 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Pocztówka z okazji Wystawy Filatelistycznej "40. lat Polski Ludowej", Białystok, 1-27 czerwca 1984 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Nagroda przyznana Mirosławowi Zbichorskiemu za projekt pomnika Bohaterów Ziemi Białostockiej i pomnika Obrońców Białegostoku, Białystok, 22 października 1975 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Nagroda dla Mirosława Zbichorskiego, Andrzeja Chwalibóga, Jerzego Grygorczuka i Antoniego Maleckiego za projekt pomnika Obrońców Białegostoku 1939 r., Warszawa, 15 maja 1975 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Propozycja Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku dotyczące zachowania starego Białegostoku w formie wybranych fragmentów istniejącej zabudowy, Białystok, styczeń 1977 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Propozycja Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku dotyczące zachowania starego Białegostoku w formie wybranych fragmentów istniejącej zabudowy, Białystok, styczeń 1977 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Propozycja Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku dotyczące zachowania starego Białegostoku w formie wybranych fragmentów istniejącej zabudowy, Białystok, styczeń 1977 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Propozycja Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku dotyczące zachowania starego Białegostoku w formie wybranych fragmentów istniejącej zabudowy, Białystok, styczeń 1977 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Zaświadczenie o ukończeniu II klasy Gimnazjum przez Mirosława Szumskiego w ramach tajnego nauczania, Białystok, 1944 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zaświadczenie o ukończeniu II klasy Gimnazjum przez Mirosława Szumskiego w ramach tajnego nauczania, Białystok, 1944 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Zaświadczenie o ukończeniu II klasy Gimnazjum przez Mirosława Szumskiego w ramach tajnego nauczania, Białystok, 1944 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Przedstawienie w przedszkolu, róg ul. Warszawskiej i Monopolowej, Białystok, 1935 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Przedstawienie w przedszkolu, róg ul. Warszawskiej i Monopolowej, Białystok, 1935 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Jagoda, por. Topór, Śnieżka, Baśka i Oleńka podczas Powstania Warszawskiego, Warszawa 10 sierpnia 1944 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Stary, Niemowa, Lolek, Dąb, Wierzba, Oleńka, Silny, Bart, Kruk, Ryki, Brysk, Cym, Szczygieł, Śnieżka podczas Powstania Warszawskiego, Warszawa, 10 sierpnia 1944 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl