English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PL.2004.01.03.22 Zbigniew Klimaszewski
Found : 1939
View:
1. 

Kamienica przy ul. Wiktorii, Białystok, XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Ul. Spacerowa 15, Białystok, XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Ul. Spacerowa 15, Białystok, XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Podwórko przy ul. Skorupskiej 30, Białystok, XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dom przy ul. Poprzecznej 15, Białystok, XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Przed domem, ul. Skorupskiej 28 Białystok, XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Róg ul. Słonimskiej i Starobojarskiej, Białystok, XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dom przy ul. Słonimskiej 26/1, Białystok, XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Dom przy ul. Piasta 2, Białystok, XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zabawy piłką z rodziną i znajomymi, ul. Słonimska 49, Białystok, 1954 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Przed domem przy ul. Słonimskiej 49, Białystok, 1954 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Małżeństwo na tle szklarni, ul. Modlińska, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Zdjęcie rodzinne w ogrodzie, ul. Sowia, Białystok, 1939-1945 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zdjęcie rodzinne na ganku, ul. Słonimska, Białystok, około 1942 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dziewczynki z wózkiem, ul. Słonimska 49, Białystok, lata 50. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl