English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PL.2004.01.03.53 Ewa Drozdowska
Found : 1945
View:
1. 

Akt kupna działki przy ul. Wiktorii 3a przez Juliana Sokołowskiego, Białystok, 1911 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Władysław Liniarski, zdjęcie z dedykacją z 3 maja 1976 r. dla Czesława i Kazimiery Sokołowskich, Warszawa, 1937 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Julian i Wiktoria Sokołowscy z dzieckiem, początek XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Czesław i Kazimiera Sokołowscy z synem Zbigniewem, 1937 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Pierwotny projekt domu przy ul. Wiktorii 3a, Białystok, ok. 1910 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Domy przy ul. Wiktorii 3 i 3a, Białystok, lata 60. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Reprezentacja Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych na stadionie w Zwierzyńcu, Aleja gen. K. Świerczewskiego, Białystok, lata 60. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wiktoria i Julian Sokołowscy z dziećmi Heleną i Michałem, w ogrodzie, ul. Wiktorii 3, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Zdjęcie rodzinne Skokołowskich, ganek domu przy ul. Wiktorii 3a, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Pracownik Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych z młodzieżą, druga połowa lat 60. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Zbigniew Sokołowski w ogrodzie, ul. Wiktorii 3, Białystok, 1938-39 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Zdjęcie rodzinne Sokołowskich, ul. Wiktorii 3a, Białystok, około 1938-1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Zdjęcie rodzinne Sokołowskich przed domem, ul. Wiktorii 3a, Białystok, ok. 1938-1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kadra nauczycielska Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Mazowieckiej 35, Białystok, 3 kwietnia 1930 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Rodzina Sokołowskich, od lewej: Helena, Wiktoria, Czesław i Julian, lata 20-30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl