English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

A/01.01 Gdańsk – Międzyzakładowy Komitet Strajkowy

Publication structure:
 • A/01 Lipiec/Sierpień ‘80 – Strajki
  • A/01.01 Gdańsk – Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
   • 1980-08-24, Pismo sekretariatu KW PZPR Gdańsk do KC PZPR podpisane przez Henryka Bratkowskiego
   • 1980-08-24, Strajkowy Biuletyn Informacyjny. Orędzie Ojca Św. Jana Pawła II do Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego
   • 1980-08-25, Komunikat Rzecznika Prasowego Prezydium MKS [na temat spotkania w dniu 23 sierpnia 1980 ze stroną rządową- red.]
   • 1980-08-25, Wyciąg ze Strajkowego Biuletynu Informacyjnego "Solidarność"
   • 1980-08-25, Strajkowy Biuletyn Informacyjny "Solidarność" Stocznia Gdańska
   • 1980-08-25, Informacja MKS dla mieszkańców Trójmiasta [nazwa red.]
   • 1980-08-25, Komunikat specjalny [MKS do delegatów Komitetów Strajkowych o niepodjęciu rozmów ze stroną rządową - red.]
   • 1980-08-26, Co robi władza? [informacja na temat blokowania przez władze łączności telefonicznej - red.]
   • 1980-08-26, Przebieg ostatnich kontaktów z władzami
   • 1980-08-27, Żądania strajkujących załóg (21 postulatów) wydrukowane w "Sztandarze Młodych" [nazwa red.]
   • 1980-08-27, Czego chcą robotnicy? "Sztandar Młodych" nr 205/9388/
   • 1980-08-28, Komunikat Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego [na temat rozmów grupy roboczej powołanej przez Komisję Rządową i Prezydium MKS- red.]
   • 1980-08-29, Z sali obrad [komunikat na temat rozmów między Komisją Rządową a Prezydium MKS- red.]
   • 1980-08, Wykaz postulatów zewnętrznych i ogólnostoczniowych zatwierdzonych przez Komisję Zakładową Stoczni skierowanych do władz zwierzchnich
   • Skład Komisji Ekspertów przy MKS
   • [1980], Czego żądać, jak strajkować [instrukcja strajkowa- red.]
   • 1980-08, Prasa w Stoczni Gdańskiej [informacja na temat przyjazdu do stoczni dziennikarzy zagranicznych i polskich - red.]
   • 1980-08, Represje [informacje o aresztowaniach, zatrzymaniach, głodówkach po 28 sierpnia 1980 - red.]; Z sali obrad [informacje o rozmowach MKS i Komisji Rządowej- red.]
   • Postulat 13 /komentarz/ [rozwinięcie 13. postulatu strajkujących załóg- doboru kadry kierowniczej na zasadzie kwalifikacji - red.]
   • 1980-08, Z kim rozmawiamy? [informacja na temat rozmów Prezydium MKS z Komisją Rządową- red.]
   • 1980-08, Co to jest 87. konwencja MOP? [Międzynarodowej Organizacji Pracy - red.]
   • 1980-08-16, Komunikat [o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego - red.]
   • 1980-08-16, Żądania strajkujących załóg, przedsiębiorstw i zakładów reprezentowanych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
   • [1980-08-17], Żądania strajkujących załóg, przedsiębiorstw i zakładów reprezentowanych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy [21 postulatów - red.]
   • 1980-08-19, Pismo pracowników Politechniki Gdańskiej do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z informacją o poparciu dla strajkujących [nazwa red.]
   • [1980-08], Lista członków Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego
   • [1980-08], Kronika represji [informacje na temat represji stosowanych przez funkcjonariuszy MO i SB na delegatach Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w dniach 22-23 sierpnia 1980]
   • 1980-08-20, Oświadczenie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego
   • 1980-08-21, Oświadczenie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego /MKS/ z siedzibą w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w związku z nasilającą się fałszywą i prowokacyjną propagandą [...]
   • 1980-08-23, Oświadczenie [Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego - red.]
   • 1980-08-27, Do strajkujących [odezwa w sprawie ulotek Rad Zakładowych Związków Zawodowych rozprowadzanych na terenie strajkujących zakładów pracy na Wybrzeżu - red.]
   • 1980-08-18, Strajkowy Biuletyn Informacyjny. Żądania strajkujących załóg zakładów pracy i przedsiębiorstw reprezentowanych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
   • 1980-08-18, Komunikat [o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego - red.]
   • [1980-08-18], Informacja o przekłamaniu przez środki masowego przekazu homilii Prymasa Polski wygłoszonej na Jasnej Górze [nazwa red.]
   • Informacje bieżące z Trójmiasta
   • 1980-08-24, Strajkowy Biuletyn Informacyjny. Komunikat Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego [na temat posiedzenia Komisji Ekspertów przy MKS w Gdańsku - red.]
   • 1980-08-24, Od Redakcji [wyjaśnienie intencji postulatów sierpniowych - red.]
   • 1980-08-24, Strajkowy Biuletyn Informacyjny
   • 1980-08-24, Rozmowy z delegacją rządową [informacja o rozmowach delegacji rządowej pod przewodnictwem Mieczysława Jagielskiego z przedstawicielami MKS w Stoczni Gdańskiej 23 sierpnia 1980- red.]
   • 1980-08-23, Skrócony zapis rozmów przeprowadzonych w czasie pierwszego spotkania pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym i Komisją Rządową [nazwa red.]
   • 1980-08-22, Wykaz przedsiębiorstw i zakładów, których przedstawiciele wchodzą w skład Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego
   • 1980-08-23, Strajkowy Biuletyn Informacyjny. Sprawa Edmunda Zadrożyńskiego
   • 1980-08-22, Strajkowy Biuletyn Informacyjny. Żądania strajkujących załóg
   • 1980-08-21, Oświadczenie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego /MKS/ z siedzibą w Stoczni Gdańskiej im. Lenina [wezwanie do podjęcia rozmów z władzami - red.]
   • 1980-08-21, Odezwa MKS do funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa [nazwa red.]
   • 1980-08-20, Żądania strajkujących załóg zakładów pracy reprezentowanych przez MKS w Gdańsku (skrót); Oświadczenie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego
   • 1980-08-20, Strajkowy Biuletyn Informacyjny. Żądania strajkujących załóg
   • 1980-08-18, Mieszkańcy Trójmiasta !!! [ulotka informująca o aktualnej sytuacji strajkowej - red.]
   • 1980-08-19, Oświadczenie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego [podane przez przedstawicieli wolnej prasy: "Robotnika", "Głosu", "Biuletynu Informacyjnego", "Krytyki", "Placówki" na temat celów MKS-u wraz z dołączonymi 21 postulatami oraz wyrazami solidarności KSS "KOR" ze strajkującymi - red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 514

Total number of users since Oct 1, 2013: 9129035

RSS Channels

OAI