English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

DK I/01.08 Raporty i pisma dotyczące organizacji pracy w przedsiębiorstwach

Publication structure:
 • DK I/01.08 Raporty i pisma dotyczące organizacji pracy w przedsiębiorstwach
  • Kabakow, [...], brak daty, Notatka dla tow. Taranienki dotycząca wypełnienia planu związanego z pracą w lesopunktach, Komi ASRR [nazwa red.]
  • brak autora, brak daty, Informacja dotycząca pracy specpieriesieleńców w lesopunktach - stan na 6 listopada 1940 r. [nazwa red.]
  • brak autora, brak daty, Informacja dotycząca organizacji pracy w lesopunktach w Komi ASRR - stan na 6 listopada 1940 r. [nazwa red.]
  • Simakow, […], 1940-12-27, Raporty dla tow. Taranienki kampanii przedwyborczej i wyborów w Komi ASRR [nazwa red.]
  • Simakow, […], brak daty, Pismo do Taranienki dotyczące liczby specpieriesieleńców-osadników przywiezionych w Zachodniej Ukrainy i Białorusi i pracujących w lesopunktach w Komi ASRR [nazwa red.]
  • Borowikow, […], [1940-07-20], Raport do tow. Fedorowa dotyczący pracy bieżeńców w lesopunktach w Komi ASRR [nazwa red.]
  • Kabakow, [...], brak daty, Notatka dla tow. Taranienki o wypełnieniu planu związanego z pracą w "Wyczegdolesie" [nazwa red.]
  • Simakow, […], brak daty, Notatka dla tow. Taranienki dotycząca sytuacji w Lespromchozie w Sysolskim rejonie, Komi ASRR [nazwa red.]
  • Kazakow, [...], 1943-11-29, Notatka dla tow. Taranienki dotycząca obywateli polskich w Komi ASRR [nazwa red.]
  • brak autora, brak daty, Notatka dla tow. Taranienki dotycząca przedsiębiorstwa "Komiles", Komi ASRR [nazwa red.]
  • Andriejew, […], 1940-09-14, Raport dla tow. Czernowa dotyczący stanu przygotowania prac leśnych na sezon jesienno-zimowy - stan na 10 września 1940 r. [nazwa red.]
  • Kabakow, [...], 1940-11-29, Pismo do tow. Taranienki dotyczące orgaznizacji pracy w lesopunktach w Komi ASRR [nazwa red.]
  • Łapin, [...], 1940-12-24, Raport dla tow. Ważnowa dotyczący miechlesopunktów, Komi ASRR [nazwa red.]
  • Fedorow, […], 1940-11-06, Raport dla tow. Ignatowa dotyczący lespromchozów w Komi ASRR [nazwa red.]
  • Matwiejenko, […], Raport dla tow. Taranienki dotyczący antysowieckich postaw bieżeńców [nazwa red.]
  • Kozłow, [...], Raport [dotyczący warunków bytowych bieżeńców (Polaków), Komi ASRR, Letski rejon - red.]
  • Niedieliajew, [...], 1940-05-29, Pismo Prokuratora Komi ASRR do tow. Ignatowa dotyczące warunków bytowych osadników w Komi ASRR [nazwa red.]
  • brak autora, 1940-05-28, Raport do tow. Kobułowa dotyczący warunków bytowych i pracy specpieriesieleńców-osadników w Komi ASRR [nazwa red.]
  • Ważnow, [...], 1940-05-[08], Pismo do Mikojanowa dotyczące zaopatrzenia w produkty spożywcze robotników pracujących w lesopunktach [nazwa red.]
  • Taranienko, […], 1940-07-18, Pismo Sekretarza Regionalnego Komitetu Partii do Rady Komisarzy Ludowych dotyczące zaopatrzenia dla pracujących w lesopunktach [nazwa red.]
  • Matwiejenko, […], Informacja dla tow. Taranienki dotycząca pracy leśnej [nazwa red.]
  • Żurawlew, […], Raport dla tow. Riazanowa dotyczący przedsiębiorstw: Komiles, Wyczegdoles, Wyczegdski i Ust'-wymski Spławkantor [nazwa red.]
  • Fedorowskij, […], 1940-05-19, Raport dotyczący orgaznizacji pracy bieżeńców w przedsiębiorstwie "Komiles" [nazwa red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 1336

Total number of users since Oct 1, 2013: 9354495

RSS Channels

OAI