English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

AW III/622.06 Korespondencja Władysława Grocholi z pobytu w oflagach i lat 1945-1946

Publication structure:
 • AW III/622.06 Korespondencja Władysława Grocholi z pobytu w oflagach i lat 1945-1946
  • Grochola, Władysław, 1942-08-04, List do Józefy Grocholi. List na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Skreślone dwa wiersze. Informacja o otrzymaniu paczki od Latoszy wraz z opisem stanu jej zawartości, sprawy osobiste [nazwa red.]
  • Bidowaniec, Julian, 1942-07-20, List do Władysława Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Informacje o przesłaniu paczek odzieżowych dla adresata i jego kolegów, poszukiwania znajomych [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1942-07-20, Podyktowany list syna do Władysława Grocholi pisany przez Józefę Grocholę. Informacja o zranieniu podczas pracy. Na tej samej stronie własny dopisek Józefy Grocholi - sprawy osobiste [nazwa red.]
  • Grochola, Józefa, 1942-06-03, Kartka pocztowa do Władysława Grocholi. Prośba o dwa przekazy, zapytanie o list Edwarda Torza [nazwa red.]
  • Grochola, Józefa, 1942-05-29, List do Władysława Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Informacja o wydaleniu Tedzia i Stasia z Krakowa, sytuacja w okolicy, informacja o pracodawcy syna [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1942-05-08, List syna do Władysława Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Informacje o wykonywanej pracy i pracodawcy - ciężko ranionym na "Wichrze" poruczniku marynarki. Na tej samej stronie dopisek od Józefy Grocholi - sprawy osobiste [nazwa red.]
  • 1942, Karta z okazji Świąt Wielkanocnych i kartka zeszytowa z przytwierdzoną miniaturową palmą wielkanocną [nazwa red.]
  • Grochola, Wiesława, 1942, Ręcznie rysowana karta świąteczna. Na s. 2 odbity fragment ręcznie pisanego tekstu [nazwa red.]
  • Bidowaniec, Aleksandra, 1942-03-26, Kartka pocztowa do Władysława Grocholi. Sprawy osobiste, życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych [nazwa red.]
  • Grochola, Józefa, 1942-02-20, List do Władysława Grocholi do korespondencji z jeńcami wojennymi. Informacje o wysłaniu paczki, mszy w intencji męża, ślubie Stasi i edukacji oraz pracy syna [nazwa red.]
  • [Torz, Edward], 1942-02-08, List do Władysława Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi - informacja o wysłaniu paczki i losach krewnych autora, wiadomości o wspólnych znajomych autora i adresata [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1942-01-01, List syna do Władysława Grocholi. Informacja o czytanych książkach [nazwa red.]
  • Grochola, Wiesława, 1941-12-17, Karta pocztowa do Władysława Grocholi. Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wrażenia ze szkoły [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1941-12-06, List do Józefy Grocholi. Karta świąteczna z okazji Świąt Bożego Narodzenia [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1941-10-29, List od syna do Władysława Grocholi. Opis pobieranej edukacji [nazwa red.]
  • Grochola, Józefa, 1941-10-15, List do Władysława Grocholi. Sytuacja w domu, sytuacja rodziny i państwa Robaczyńskich, rady komu i co przesyłać [nazwa red.]
  • Grochola, Józefa, 1941-10-07, List do Władysława Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Sprawy osobiste, warunki życia, edukacja dzieci [nazwa red.]
  • Grochola, Józefa, 1941-10-15, List do Władysława Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Sprawy osobiste, rozważania o domu [nazwa red.]
  • Grochola, Józefa, 1941-09-19, List do Władysława Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Informacja o przesłaniu trzech paczek, komplikacje z wysyłaniem paczek, wiadomości o losach członków rodziny [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1941-10-01, List do Jana Kargola na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Streszczony przebieg służby wojskowej, informacja o posiadanej żonie i dzieciach, wiadomości o pozostałych członkach rodziny [nazwa red.]
  • Bidowaniec, Michał, 1941-09-03, List do Władysława Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Wiadomości o losach członków rodziny [nazwa red.]
  • Grochola, Wiesława, 1941-09-14, Kartka pocztowa do Władysława Grocholi. Sprawy osobiste, informacja o powrocie z Łęk [nazwa red.]
  • [...], 1941-08-15, Kartka pocztowa do Władysława Grocholi. Wiadomości o losach członków rodziny [nazwa red.]
  • Długosz, Irena, 1941-08-18, Kartka pocztowa do Władysława Grocholi. Podziękowania za otrzymane pieniądze, zła sytuacja materialna, brak informacji od męża przebywającego w niewoli rosyjskiej [nazwa red.]
  • 1941-07-22, Kartka pocztowa do Władysława Grocholi. Prośba o wysłanie nalepek na paczkęRobaszyński [nazwa red.]
  • Grochola, Wiesława, 1941-08-11, Wiadomości do Władysława Grocholi o osiągnięciach w edukacji autorki i jej brata Władysława [nazwa red.]
  • Grochola, Józefa, 1941-06-10, List do Władysława Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Informacja o otrzymaniu pieniędzy, sytuacja materialna rodziny, wiadomości o edukacji córki i o jej planowanym przystąpieniu do Pierwszej Komunii [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1941-06-20, List do Władysława Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Wiadomości o edukacji i życiu codziennym [nazwa red.]
  • Grochola, Wiesława, 1941-04-29, Kartka pocztowa do Władysława Grocholi. Podziękowania za życzenia [nazwa red.]
  • Grochola, Wiesława, 1941-06-02, Kartka pocztowa do Władysława Grocholi. Informacja o wycieczce na Bielany i kopiec marszałka Piłsudskiego [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1941-01-18, Kartka pocztowa syna do Władysława Grocholi. Informacja o szkole i sposobach spędzania czasu wolnego [nazwa red.]
  • Grochola, Wiesława, 1941-02-06, List do Władysława Grocholi. Wiadomości o zamknięciu szkoły z powodu ostrej zimy, informacje o wcześniejszej nauce i szkolnych znajomych [nazwa red.]
  • Grochola, Józefa, 1940-09-24, List do Władysława Grocholi. Informacja o wysłaniu paczki wraz z wyszczególnieniem jej zawartości. Wiadomości o sytuacji materialnej oraz losach członków rodziny i znajomych [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1940-04-28, Kartka pocztowa od syna do Władysława Grocholi. Informacja o otrzymaniu 4 tys. zł depozytu i listu z fotografiami [nazwa red.]
  • Kabza, Edmund, 1940-10-11, Kartka pocztowa do Józefy Grocholi z obozu jenieckiego, w którym przebywał wówczas Władysław Grochola - sposób zakwaterowania [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1940-09-24, Kartka pocztowa do Wiesławy Grocholi. Informacja o otrzymaniu fotografii [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1940-04-04, List syna do Władysława Grocholi. Informacja o nieprzyjmowaniu paczek przez pocztę w Krakowie i sytuacja pod tym względem w innych miastach. Wiadomości o uczęszczaniu do szkoły [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1940, List do Józefy Grocholi. Krótka wiadomość na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi [nazwa red]
  • Grochola, Wiesława, 1940-04-04, List do Józefy Grocholi. Sprawy osobiste [nazwa red.]
  • Grochola, Józefa, 1940-04-04, List do Władysława Grocholi. Informacja o ciężkiej sytuacji materialnej rodziny i przesłaniu dwóch paczek przez kuzyna. Wiadomości o spotkaniu oficerów powracających z obozu jenieckiego, w którym przebywa Władysław Grochola i edukacji dzieci [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1940-02-21, Koperta zaadresowana do Władysława Grocholi z fragmentem z odbitego rękopisu [nazwa red.]
  • Grochola, Wiesława, 1940-02-21, Kartka pocztowa do Władysława Grocholi z życzeniami imieninowymi [nazwa red.]
  • Grochola, Wiesława, 1940-03-02, Kartka pocztowa do Władysława Grocholi z życzeniami z okazji Świąt Wielkiej Nocy [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1940-03-01, Kartka pocztowa od syna do Władysława Grocholi z życzeniami z okazji Świąt Wielkiej Nocy [nazwa red]
  • Grochola, Władysław, 1940-01-22, Kartka pocztowa od syna do Władysława Grocholi [nazwa red.]
  • Grochola, Józefa, 1939-12-30, List do Władysława Grocholi. Informacja o pobycie u ojca i wysłaniu paczek [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1940-02-20, List do Władysława Grocholi. Informacja o nieprzyjmowaniu przez pocztę w Krakowie paczek żywnościowych i przerwaniu nauki ze względu na ostrą zimę. Wiadomości o losach członków rodziny. Na s. 4 list Józefy Grocholi do Władysława Grocholi - sprawy osobiste [nazwa red.
  • Bidowaniec, Julian, 1940-04-31, Kartka pocztowa do Władysława Grocholi. Informacja o pobycie na Węgrzech i o losach członków rodziny [nazwa red.]
  • [...], Stanisław, 1939-12-12, List do Władysława Grocholi - krótko o sytuacji w domu, informacja o planowanym przyjeździe Józefy Grocholi. Na s. 3 Staszek do Władysława Grocholi - wiadomości o losach znajomych [nazwa red.]
  • Bartoszewski, [...], 1939-12-15, List do Władysława Grocholi. Karta pocztowa. Informacja o wysiedleniu żony Władysława Grocholi wraz z 70 innymi rodzinami. Wiadomość o żonie kpt. Błyskosza. Informacja o innych rodzinach, które wysiedlono wraz z żoną Władysława Grocholi [nazwa red.]
  • Grochola, Józefa, 1939-12-16, Karta pocztowa do Władysława Grocholi. Informacja o przybyciu wraz z innymi rodzinami, do wsi [Ruda Galubska]. Krótko o warunkach pobytu. Informacja o przesłaniu paczki [nazwa red.]
  • Grochola, Józefa, 1939-12-27, List do Władysława Grocholi. Karta pocztowa. Informacja o przyjeździe do rodziców. Pozdrowienia od dzieci [nazwa red.]
  • Grochola, Józefa, 1939, List do Władysława Grocholi. Wiadomość o nieotrzymaniu wysłanych pieniędzy, sytuacja materialna [nazwa red.]
  • Grochola, Wiesława, 1939-10-06, List do Władysława Grocholi. Informacja o powrocie do Krotoszyna, pobieranej nauce i sprawy finansowe [nazwa red.]
  • Grochola, Józefa, 1939-10-10, List do Władysław Grocholi. Informacja o przesłaniu paczki wraz z wyszczególnieniem jej zawartości, sytuacja rodziny w Krotoszynie [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1943-06-03, List ojca do Władysława Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Życzenia z okazji imienin, informacje o otrzymaniu paczki i prowadzonej korespondencji [nazwa red.]
  • Bidowaniec, Julian, 1943-06-01, List do Władysława Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Sprawy osobiste, pytanie o otrzymanie paczki, informacja o prowadzonej korespondencji i losach znajomych [nazwa red.]
  • Grochola, Józefa, 1943-05-20, List do Władysława Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Sprawy związane z kompletowaniem paczek, rozwój i zachowanie dzieci [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1943-05-18, List syna do Władysława Grocholi. Życie codzienne, pobicie 25-letniego mieszkańca Przyborowa, uwięzienie Karola [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1943-07-16, List do Józefy Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Informacje o prowadzonej korespondencji, sprawy osobiste, wstrzymanie korespondencji do Anglii, reakcja na śmierć gen. Sikorskiego, losy rodziny i znajomych [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1943-06-27, List do Józefy Grocholi. Sprawy osobiste, informacje o otrzymanych paczkach i prowadzonej korespondencji. Dopisek od przyjaciela Władysława Grocholi, który przedstawia się Józefie Grocholi [nazwa red.]
  • Grochola, Józefa, 1943-06-20, List do Władysława Grocholi. Życzenia imieninowe, życie codzienne [nazwa red.]
  • Bidowaniec, Julian, 1943-04-08, List do Władysława Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Nieukontentowanie z powodu niedoręczania korespondencji, los członków rodziny [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1943-04-15, List do Józefy Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Informacje o otrzymanych paczkach i prowadzonej korespondencji [nazwa red.]
  • Grochola, Józefa, 1943-03-25, Kartka pocztowa do Władysława Grocholi. Sprawy osobiste [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1943-04-05, Karta pocztowa do Wiesławy Grocholi. Życzenia z okazji urodzin, informacje o otrzymaniu paczki od Pikulskiego i załączeniu liścików [nazwa red.]
  • Bidowaniec, Julian, 1943-04-30, List do Władysława Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Sprawy osobiste, pytanie o otrzymanie paczki, informacja o prowadzonej korespondencji [nazwa red.]
  • brak autora, 1943-05-14, Karta pocztowa do Władysława Grochola. Prośba o nadsyłanie przekazów na paczki [nazwa red.]
  • Pikulski, Władysław, 1943-04-28, Karta pocztowa do Władysława Grocholi. Prośba o wskazanie, co wysyłać w paczkach [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1943-04-29, List do Józefy Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Sprawy osobiste, prowadzona korespondencja i otrzymane paczki, warunki życia w obozie [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1943-02-22, List do Józefy Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Informacja o otrzymanych paczkach i prowadzonej korespondencji, sprawy rodzinne. Na końcu listu dopisek dla prof. Nitki - podziękowania za naukę syna [nazwa red.]
  • Grochola, Wiesława, 1943-03-02, List do Józefa Grocholi. Edukacja Wiesławy i syna Władysława, stosunki koleżeńskie Wiesławy [nazwa red.]
  • Chrupek, Michał, 1943-02-20, Kartka pocztowa do Władysława Grocholi. Życie w Warszawie [nazwa red.]
  • Grochola, Józefa, 1943-02-25, List do Władysława Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Sprawy rodzinne. Na końcu listu dopisek od syna - sprawy osobiste [nazwa red.]
  • Bidowaniec, Julian, 1943-03-25, List do Władysława Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Sprawy osobiste, pytanie o otrzymanie paczki [nazwa red.]
  • Litwin, Antoni, 1943-03-25, List do Władysława Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Sprawy osobiste, los członków rodziny i znajomych [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1943-03-04, List do Józefy Grocholi. Życzenia imieninowe, informacja o otrzymanych paczkach i prowadzonej korespondencji, życie w obozie [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1943-03-19, List do Józefy Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Sprawy osobiste, otrzymane paczki i prowadzona korespondencja, życie w obozie [nazwa red.]
  • Grochola, Jan, 1943-01-19, Kartka pocztowa do Władysława Grocholi. Życzenia noworoczne, informacja o śmierci w więzieniu Staszka, warunki życia [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1943-01-11, List do Józefy Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Sprawy osobiste, wiadomości o losach znajomych [nazwa red.]
  • Grochola, Józefa, 1943-02-03, List do Władysława Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Informacja o zwrocie wysłanej paczki, pobyt w Łękach, edukacja dzieci [nazwa red.]
  • Christiansen, Johannes, 1943-01-19, Pismo do Władysława Grocholi z informacją o przesłaniu paczki wraz z wyszczególnieniem jej zawartości [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1943-02-11, Karta pocztowa do Józefy Grocholi. Informacja o otrzymanych paczkach i prowadzonej korespondencji [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1943-02-01, List do Józefy Grocholi. List na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi Informacja o otrzymanych paczkach i prowadzonej korespondencji, sytuacja żywnościowa w obozie, sprawy osobiste [nazwa red.]
  • Bidowaniec, Aleksandra, 1943-02-20, Karta pocztowa do Władysława Grocholi. Sprawy rodzinne [nazwa red.]
  • [...], 1943-02-12, List do Władysława Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Sytuacja po śmierci Staszka [nazwa red.]
  • Grochola, Józefa, 1942, List do Władysława Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Sprawy związane z wysyłką paczek [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1942-12-07, List do Józefy Grocholi. Karta pocztowa- informacja o przesłaniu opłatka, otrzymanych paczkach i prowadzonej korespondencji [nazwa red.]
  • Grochola, Wiesława, 1942-12-09, List do Władysława Grocholi. Sprawy osobiste [nazwa red.]
  • Grochola, Józefa, 1942-12-07, List do Władysława Grocholi. Wysyłane paczki, osoby pomagające przy ich wysyłce [nazwa red.]
  • 1942-12-15, Pismo do Władysława Grocholi z informacją o wysłaniu paczki i z prośbą o potwierdzenie jej odbioru. Na odwrocie lista przedmiotów i adnotacja o stanie paczki po odbiorze [nazwa red.]
  • Grochola, Wiesława, 1942-12-14, List do Władysława Grocholi. Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Na s. 3 - Władysław Grochola (syn) do Władysława Grocholi. Życzenia świąteczne, praca na wsi [nazwa red.]
  • Grochola, Władysława, 1942-12-29, List do Józefy Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Informacja o paczkach i prowadzonej korespondencji, sprawy rodzinne [nazwa red.]
  • Tekst kolędy. Na odwrocie rysunek przedstawiający szopkę w Betlejem [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1942-09-25, Karta pocztowa do Józefy Grocholi. Wyszczególnienie nowych znajomych, warunki w obozie, jego lokalizacja [nazwa red.]
  • Grochola, Józefa, 1942-10-03, Kartka pocztowa do Władysława Grocholi. Wiadomości o poszukiwaniu mieszkania, zapisaniu córki do szkoły, edukacji syna [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1942-10-14, Karta pocztowa do Józefy Grocholi. Informacja o otrzymaniu paczek w złym stanie i zdjęć, instrukcja jak pakować paczki, aby nie uległy zniszczeniu [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1942-10-17, List do Józefy Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Informacja o otrzymaniu paczek w złym stanie i zdjęć, instrukcja co wysyłać w paczkach i jak pakować, pochodzenia jeńców w obozie w Dössel [nazwa red.]
  • Grochola, Józefa, 1942-11-05, List do Władysława Grocholi. List na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Uwagi nt. wysyłanych paczek, sytuacja materialna, sprawy osobiste [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1942-11-17, List do Józefy Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Złe warunki w obozie, prośba o przysłanie paczki, wyszczególnienie potrzebnych rzeczy [nazwa red.]
  • Nosarzewska, Jadwiga, 1942-11-21, Kartka pocztowa do Władysława Grocholi. Sprawy osobiste, wiadomość o osobie chętnej do wysyłania paczek [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1942-12-01, List do Józefy Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Informacja o otrzymanych paczkach i ich stanie, sprawy osobiste [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1942-08-04, Kartka pocztowa do Wiesławy Grocholi. Podziękowanie za dobre świadectwo, pytanie o otrzymanie paczki z amerykańską czekoladą [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1942-08-06, List do Józefy Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Sprawy osobiste, informacja o otrzymaniu paczek [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1942-08-17, Karta pocztowa do Józefy Grocholi- informacja o otrzymanej paczce i prowadzonej korespondencji [nazwa red.]
  • Lis, Władysław, 1942-08-19, List do Władysława Grocholi na druku do korespondencji z jeńcami wojennymi. Sprawy osobiste [nazwa red.]
  • Grochola, Wiesława, 1942-09-08, List do Władysława Grocholi. Sprawy osobiste [nazwa red.]
  • Bidowaniec, Julian, List do Władysława Grocholi. Pytanie o otrzymanie paczki żywnościowej [nazwa red.]
  • Grochola, Władysław, 1942-09-22, Karta pocztowa do Józefy Grocholi.- informacja o przeniesieniu do obozu jenieckiego w Dössel, warunki panujące w obozie, spotkani w obozie koledzy [nazwa red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 321

Total number of users since Oct 1, 2013: 6465911

RSS Channels

OAI