English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

AW III/622.01 Materiały związane z przebiegiem służby wojskowej

Publication structure:
 • AW III/622.01 Materiały związane z przebiegiem służby wojskowej
  • 1969-02-12, Zaświadczenie [o odznaczeniu Władysława Grocholi za udział w walkach z hitlerowskim najeźdźcą w 1939 r. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari – red.]
  • 1967-12-28, Oświadczenie świadka [Wiktora Kalemby o służbie Władysława Grocholi w III batalionie 56pp w Krotoszynie i jego udziale w wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. – red.]
  • Życzenia od dowódcy i oficerów 9 komp. dla dowódcy i kolegów z 4 komp. z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku [nazwa red.]
  • Pobory za miesiąc lipiec 1939 dla mjr. Władysława Grocholi - na odwrocie wyszczególnienie przedmiotów odebranych i stopnia ich użycia [nazwa red.]
  • 1939-04-27, Pismo informujące o orzeczeniu zaliczenia służby zaborczej do wysługi emerytalnej mjr. Hrycka Stanisława Józefa, mjr. Grocholi Władysława Macieja, mjr. Dypl. Ostrowskiego Edwarda, mjr. Hermana Władysława Waleriana i mjr. Kabzy Edmunda [nazwa red.]
  • 1952-03-19, Oficerska książeczka wojskowa
  • 1946-01-29, Legitymacja byłego jeńca wojennego Władysława Grocholi [nazwa red.]
  • Życzenia pożegnalne od podoficerów 1 komp. [nazwa red.]
  • Korkowicz, J., 1937-03-22, Gratulacje od dowódcy 61 p. p. Wlkp. płk. dypl. J. Korkowicza z okazji awansu, Bydgoszcz [nazwa red.]
  • 1938-05-31, Legitymacja na prawo do noszenia odznaki pułkowej [56 p. p. Wlkp. – red.]
  • 1937-08-16, Książeczka wojskowa mjr-a Władysława Grocholi [nazwa red.]
  • 1935-11-16, Legitymacja [uprawniająca do noszenia odznaki pamiątkowej 61 p. p. Wlkp.]
  • 1934-11, Pismo Szefostwa Indendentury O.K.NR.V w Krakowie do dowódcy 75 p. p. w Chorzowie z przesłaniem prośby mjr. Władysława Grocholi o wydanie mu zaświadczenia, że w czasie od 1 I 1928 do 1 III 1928 włącznie otrzymywał uposażenie "d" grupy VIII [nazwa red.]
  • 1937-03-20, Życzenia od byłych podwładnych z okazji awansu [nazwa red.]
  • 1936-11-19, Świadectwo Państwowej Odznaki Sportowej
  • 1931-12-09, Legitymacja komisarza spisowego Władysława Grocholi
  • 1932-09-01, Zaświadczenie [Głównego Urzędu Statystycznego dla Władysława Grocholi] za honorową pracę przy przeprowadzaniu drugiego powszechnego spisu ludności RP
  • 1932-11-10, Legitymacja "Odznaki Strzeleckiej" II klasy
  • 1934, Pozwolenie [dla Władysława Grocholi wydane przez Urząd Wojewódzki Pomorski] na prowadzenie na drogach publicznych Rzeczypospolitej Polskiej samochodów i motocykli
  • 1921-03-18, Odpis Decyzji Komisji Kwalifikacyjnej 12 Dywizji Piechoty [uprawniającej do nadania ziemi w powiecie krzemienieckim - red.]
  • 1923-01-26, Zaświadczenie [wydane przez Komendanta Szkoły Podchorążych ppłk. Szt. Gen. Młodzianowskiego dla Władysława Grocholi informujące o ukończeniu kursu doszkalającego przy Szkole Podchorążych]
  • 1931-11-04, Zaświadczenie o uprawnieniu Władysława Grocholi do noszenia odznaki pamiątkowej Centralnej Szkoły Strzelniczej [nazwa red.]
  • 1921-03-03, Legitymacja upoważniająca podporucznika Władysława Grocholę do noszenia "Krzyża Walecznych"
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 324

Total number of users since Oct 1, 2013: 6497971

RSS Channels

OAI