English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

AW III/661.11 Dokumenty Aleksandra Około-Kułaka z lat 1915-1929

Publication structure:
 • AW III/661.11 Dokumenty Aleksandra Około-Kułaka z lat 1915-1929
  • 1915-08-10, Legitymacja [wydana przez Komitet Obywatelski Miasta Warszawy dla Aleksandra Około-Kułaka poświadczająca współpracę z sekcją Sanitarno-Lekarską Komitetu – red.].
  • 1915-07-31, Pismo Przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego i Komendanta Straży Obywatelskiej Miasta Warszawy do Aleksandra Około-Kułaka z informacją o powierzeniu mu pełnienia obowiązków Komisarza XVII Okręgu Straży Obywatelskiej [nazwa red.].
  • Około-Kułak, A., 1949-08-04, List A. Około-Kułaka do Aleksandra Około-Kułaka w sprawach codziennych [nazwa red.].
  • 1918-06-14, List Komisji Przedmieść z podziękowaniem dla Aleksandra Około-Kułaka za pracę na stanowisku kierownika okręgu i za udział w pracach Komisji [nazwa red.].
  • Około-Kułak, Aleksander, 1949-09-21, Podanie Aleksandra Około-Kułaka skierowane [red.] do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej [w sprawie przyznania emerytury - red.].
  • 1916-03-01, Karta legitymacyjna [wydana przez Naczelnika Milicji Miejskiej Stołecznego Miasta Warszawy dla Aleksandra Około-Kułaka poświadczająca jego przynależność do Milicji Miejskiej miasta Warszawy i pełnienie obowiązków komisarza – red.].
  • 1949-07-10, List nieznanego autora do Aleksandra Około-Kułaka z opisem życia codziennego [nazwa red.].
  • Około-Kułak, A., 1943-07-10, List A. Około-Kułaka do Aleksandra Około-Kułaka z opisem życia codziennego wraz ze szkicem tablicy genealogicznej rodu Około-Kułaków oraz kopertą [nazwa red.].
  • Około-Kułak, Aleksander, 1943-04-25, Kartka pocztowa Aleksandra Około-Kułaka do Bolesława Około-Kułaka z opisem życia codziennego [nazwa red.].
  • [...], Jadwiga, 1943-03-06, List Jadwigi do Aleksandra Około-Kułaka z życzeniami imieninowymi i opisem życia codziennego [nazwa red.].
  • Około-Kułak, Aleksander, 1942-08-25, List Aleksandra Około-Kułaka do nieznanego nadawcy w sprawie rodziny Około-Kułaków [nazwa red.].
  • Około-Kułak, Antoni ks., 1924-11-15, Odpis listu ks. prałata dr Antoniego Około-Kułaka [red.] do redakcji „Polskiej Encyklopedii Szlacheckiej” [nazwa red.].
  • Około-Kułak, Antoni ks., 1934-11-16, List ks. dr prałata Antoniego Około-Kułaka do Aleksandra Około-Kułaka. Do listu dołączono: wizytówkę, szkice tablic genealogicznych rodu Około-Kułaków, tekst na temat ks. prałata dr Antoniego Około-Kułaka [nazwa red.].
  • Megler, Marian, 1933-06-27, List Mariana Meglera do Aleksandra Około-Kułaka zawierający opis życia codziennego [nazwa red.].
  • Około-Kułak, J., 1933-03-11, List J. Około-Kułaka do Aleksandra Około-Kułaka w sprawie genealogii rodu Około-Kułaków [nazwa red.].
  • 1928-11-19, Zawiadomienie Przewodniczącego Związku Ludowo-Narodowego w Radzie Miejskiej m.st. Warszawy skierowane do Jana Karola Daniewskiego o terminie posiedzenia Związku. Na odwrocie notatki dotyczące Seweryna Około-Kułaka [nazwa red.].
  • 1929-05-18, Karta stałego wstępu [wydana przez Dyrekcję Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu dla Aleksandra Około-Kułaka, upoważniająca do wstępu na tereny Powszechnej Wystawy Krajowej [nazwa red.].
  • 1927-06-24, Legitymacja wydana przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy dla Aleksandra Około-Kułaka poświadczająca zasiadanie w Radzie [nazwa red.].
  • 1920-11-27, Świadectwo małżeństwa [Aleksandra Około-Kułaka z Heleną Aleksandrą Moczarską, wydane na podstawie Ksiąg Stanu Cywilnego Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie – red.].
  • 1920-11-18, Pismo Komendy Głównej Policji Państwowej (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) do Aleksandra Około-Kułaka z informacją o mianowaniu go na Zastępcę Komendanta Policji Państwowej Okręgu m.st. Warszawy [nazwa red.].
  • 1920-11-15, Pismo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Aleksandra Około-Kułaka z informacją na temat Teodora Około-Kułaka [nazwa red.].
  • 1919-02-27, Pismo Naczelnej Inspekcji Policji Komunalnej (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) do Aleksandra Około-Kułaka z informacją o przyjęciu go na stanowisko pomocnika naczelnika Policji Komunalnej m.st. Warszawy [nazwa red.].
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59960

Readers on-line: 151

Total number of users since Oct 1, 2013: 6084205

RSS Channels

OAI