English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

AW III/665.12 Korespondencja Karola Szmidta z żoną, Władysławą Szmidt

Publication structure:
 • AW III/665.12 Korespondencja Karola Szmidta z żoną, Władysławą Szmidt
  • Szmidt, Karol, 1945-03-15, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Życie i praca w obozie
  • Szmidt, Karol, 1945-03-15, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Schmidt. Wrażenia po otrzymaniu pierwszego listu
  • Szmidt, Karol, 1945-03-15, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Losy rodzin więźniów, wizyty najbliższych w obozie
  • Szmidt, Karol, 1945-03-15, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. małżeństwa i rozłąki
  • Szmidt, Karol, 1945-03-16, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. sytuacji żony
  • Szmidt, Karol, 1945-03-16, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Wiadomości o rodzinie i znajomych
  • Szmidt, Karol, 1945-03-16, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Wiadomości o rodzinie i znajomych
  • Szmidt, Karol, 1945-03-16, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Wiadomości o rodzinie i znajomych
  • Szmidt, Karol, 1945-03-17, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Wiadomości o rodzinie i znajomych
  • Szmidt, Karol, 1945-03-17, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Wiadomości o rodzinie i znajomych
  • Szmidt, Karol, 1945-03-17, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Zajęcia w ciągu dnia, refleksje nt. sytuacji żony
  • Szmidt, Karol, 1945-03-18, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Charakterystyka współwięźniów i warunków życia
  • Szmidt, Karol, 1945-03-18, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Losy rodziny żony
  • Szmidt, Karol, 1945-03-18, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Losy rodziny żony, kwestia obuwia obozowego (drewniaki)
  • Szmidt, Karol, 1945-03-18, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Opis starań o zdobycie informacji nt. miejsca pobytu żony
  • Szmidt, Karol, 1945-03-19, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Wiadomości o rodzinie i znajomych
  • Szmidt, Karol, 1945-03-19, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. uczuć do żony
  • Szmidt, Karol, 1945-03-21, Karta pocztowa od Karola Schmidta do Władysławy Schmidt. Refleksje nt. zaczynającej się wiosny
  • Szmidt, Karol, 1945-03-22, Karta pocztowa od Karola Schmidta do Władysławy Schmidt. Refleksje nt. "kombinowania" w obozie
  • Szmidt, Karol, 1945-03-22, Karta pocztowa od Karola Schmidta do Władysławy Schmidt. Refleksje nt. sytuacji żony
  • Szmidt, Karol, 1945-03-23, Karta pocztowa od Karola Schmidta do Władysławy Schmidt. Opis warunków sanitarnych i stanu higieny w obozie
  • Szmidt, Karol, 1945-03-23, Karta pocztowa od Karola Schmidta do Władysławy Schmidt. Wiadomości o rodzinie i znajomych; refleksje nt. strat materialnych
  • Szmidt, Karol, 1945-03-24, Karta pocztowa od Karola Schmidta do Władysławy Schmidt. Refleksje nt. sytuacji żony i jej potrzeb
  • Szmidt, Karol, 1945-03-24, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. możliwości przeniesienia celem przebywania w jednym obozie
  • Szmidt, Karol, 1945-03-25, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Los zaprzyjaźnionego współwięźnia
  • Szmidt, Karol, 1945-03-26, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Opis nowej pracy, kwestie przydziałów i paczek
  • Szmidt, Karol, 1945-03-27, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. trudów życia
  • Szmidt, Karol, 1945-03-27, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Warunki sanitarno-higieniczne, kwestie paczek
  • Szmidt, Karol, 1945-03-27, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Opis zawartości paczek, wymiany towarami wśród więźniów
  • Szmidt, Karol, 1945-03-27, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Opis starań o wysyłanie paczek dla żony
  • Szmidt, Karol, 1945-03-27, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Charakterystyka współwięźniów i warunków życia
  • Szmidt, Karol, 1945-03-28, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Warunki żywieniowe w obozie
  • Szmidt, Karol, 1945-03-29, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Warunki żywieniowe w obozie
  • Szmidt, Karol, 1945-03-31, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Praca, warunki żywieniowe i refleksje nt. zbliżających się Świąt Wielkanocnych
  • Szmidt, Karol, 1944-03-31, List od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. świąt i sytuacji w obozie oraz wspólnej przyszłości; charakterystyka uczuć do żony
  • Szmidt, Karol, 1945-04-02, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Warunki żywieniowe w czasie świąt
  • Szmidt, Karol, 1945-04-02, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Wyjście na miasto w czasie przepustki
  • Szmidt, Karol, 1945-04-02, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Dolegliwości chorobowe
  • Szmidt, Karol, 1945-04-02, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Charakterystyka przyjaznych stosunków z jeńcami wojennymi Francuzami
  • Szmidt, Karol, 1945-04-02, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Zapytania dot. losu znajomych
  • Szmidt, Karol, 1945-04-02, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje sytuacji żony
  • Szmidt, Karol, 1945-04-02, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. korespondencji z żoną i możliwości bezpośredniego kontaktu
  • Szmidt, Karol, 1945-04-03, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. możliwości bezpośredniego kontaktu z żoną
  • Szmidt, Karol, 1945-04-03, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Opis codziennych zajęć w obozie
  • Szmidt, Karol, 1945-04-03, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. sytuacji żony
  • Szmidt, Karol, 1945-04-03, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. minionych świąt Bożego Narodzenia
  • Szmidt, Karol, 1945-04-03, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. wysyłania przez żonę paczek z żywością dla męża
  • Szmidt, Karol, 1945-04-03, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. zmiany miejsca pracy
  • Szmidt, Karol, 1945-04-03, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Kwestia palenia tytoniu w warunkach obozowych
  • Szmidt, Karol, 1945-04-04, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. sytuacji żony
  • Szmidt, Karol, 1945-04-04, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. możliwości bezpośredniego kontaktu z żoną; charakterystyka warunków żywieniowych w obozie
  • Szmidt, Karol, 1945-04-05, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. sytuacji żony
  • Szmidt, Karol, 1945-04-05, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Gry w obozie
  • Szmidt, Karol, 1945-04-05, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. sytuacji żony
  • Szmidt, Karol, 1945-04-06, Karta pocztowa od Karola Schmidta do Władysławy Schmidt. Opis pracy
  • Szmidt, Karol, 1945-04-07, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. ewentualności opuszczenia obozu
  • Szmidt, Karol, 1945-04-08, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Uwagi nt. możliwości zmiany miejsca pobytu i dalszej korespondencji
  • Szmidt, Karol, 1945-04-08, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. ewentualności zmiany miejsca pobytu
  • Szmidt, Karol, 1945-04-08, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. dalszego losu swojego i sytuacji żony
  • Szmidt, Karol, 1945-04-09, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. korespondencji z żoną i możliwości bezpośredniego kontaktu
  • Szmidt, Karol, 1945-04-10, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Informacja o zmianie miejsca pobytu
  • Szmidt, Karol, 1945-04-10, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Refleksje nt. miejsca docelowego podróży i dalszego losu
  • Szmidt, Karol, 1945-04-11, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Informacja nt. nowego miejsca pobytu i warunków życia
  • Szmidt, Karol, 1945-04-12, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Informacja nt. warunków życia i pracy w nowym miejscu
  • Szmidt, Karol, 1945-04-14, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Charakterystyka warunków pogodowych, sanitarno-higienicznych i nowej pracy
  • Szmidt, Karol, 1945-04-14, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Warunki żywieniowe; refleksje nt. możliwości korespondencji z żoną
  • Szmidt, Karol, 1945-04-16, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Charakterystyka warunków pogodowych i higienicznych; refleksje nt. dalszego losu i możliwości bezpośredniego kontaktu z żoną
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 606

Total number of users since Oct 1, 2013: 9131793

RSS Channels

OAI