English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

PAH/07.03 Dokumentacja administracyjno-biurowa dotycząca otwarcia świetlicy środowiskowej

Publication structure:
 • PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi
  • PAH/07.03 Dokumentacja administracyjno-biurowa dotycząca otwarcia świetlicy środowiskowej
   • Stawiana, Anna, Osada, Krystyna, 1997-04-14, Wniosek Fundacji Polska Akcja Humanitarn Łodzi o dofinansowanie remontu i wyposażenia Świetlicy Środowiskowej w Łodzi, wraz z załączonym kosztorysem [nazwa red.]
   • Stawiana, Anna, 1997, Wniosek o przyznanie dotacji z przeznaczeniem na świadczenie usług z zakresu pomocy osobom bezdomnym i przeciwdziałania zjawisku bezdomności w 1997 roku. Wniosek Fundacji Polska Akcja Humanitarna Biuro Regionalne w Łodzi o przyznanie dotacji na świetlicę środowiskową
   • Matczak, Sławomir, 1997-06-04, Protokół ustaleń z czynności kontrolno- rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzonych przez starszego oficera w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej Sławomira Matczaka w pomieszczeniach należących do Biura Regionalnego Fundacji Polska A
   • Gawrońska, Anna, 1997-06-09, Pismo Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Łódź- Śródmieście Anny Gawrońskiej do Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi, w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowych w dwóch pomieszczeniach [nazwa red.]
   • Zegdan, Wiesław, 1997-06-13, Postanowienie z Referatu Urbanistyki i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta Łodzi o obowiązku uzupełnienia oraz usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji załączonej do zgłoszenia zamiaru wykonania robót [nazwa red.]
   • Stawiana, Anna, 1997-08, Wiadomość od Dyrektor Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi Anny Stawianej do Szefowej- Janiny Ochojskiej, o ofercie firmy BUDOKOMPLEX na wykonanie remontu pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę, wraz z załącznikiem [nazwa red.]
   • Bonisławska, Aleksandra, 1997-09-16, Pismo Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi Aleksandry Bonisławskiej do Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi, z informacją o przyznaniu dotacji w wysokości 2500 zł na pokrycie kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń na świetlicę środowiskową dla
   • brak autora, 1997-09-24, Rozliczenie napraw kopiarek z punktu usług kserograficznych Łódź ul. Piotrkowska 85, sporządzone przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Wdrożeniowe „Prexer- Projekt” Sp. z o.o. w Łodzi [nazwa red.]
   • Kobus, Krzysztof, 1997-09-25, Protokół napraw kopiarek z punktu usług kserograficznych Łódź ul. Piotrkowska 85, sporządzony przez Kierownika serwisu kserokopiarek Przedsiębiorstwa Innowacyjno- Wdrożeniowego „Prexer- Projekt” Sp. z o.o. w Łodzi Krzysztofa Kobusa [nazwa red.]
   • Stawiana, Anna, 1998-01-14, Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych uzyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie umowy nr 213, zawartej w dniu 24 VII 1997 r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej a Fundacją Polska Akcja Humanitarna w Łodzi, z przeznaczeniem na ś
   • Stawiana, Anna, 1998-[02], Wniosek Fundacji Polska Akcja Humanitarna Biuro Regionalne w Łodzi do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem organizacji czasu wolnego dzieci, wraz z załączonym kosztorysem przewidywanych kosztów r
   • Osada, Krystyna, 1998-02-25, Rekomendacja Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Łodzi, dotycząca działalności Fundacji Polska Akcja Humanitarna Biuro Regionalne w Łodzi [nazwa red.]
   • Stawiana, Anna, 1998-03-04, Wniosek Fundacji Polska Akcja Humanitarna Biuro Regionalne w Łodzi, o przyznanie dotacji z puli Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych [nazwa red.]
   • Stawiana, Anna, 1998-05-22, Protokół przekazania sprzętu komputerowego od Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie dla Biura Regionalnego Polskiej Akcji Humanitarnej w Łodzi [nazwa red.]
   • brak autora, 1999-03-01, Pismo Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych do Prezydenta Miasta Łodzi Tadeusza Matusiaka, z prośbą o przyznanie środków budżetowych [nazwa red.]
   • Stawiana, Anna, 1999-03-08, Informacje od Dyrektor Biura Regionalnego Fundacji Polska Akcja Humanitarna w Łodzi Anny Stawianej i Elżbiety Sajewicz dla Janiny Ochojskiej, o zaprzestaniu finansowania działalności Biura w Łodzi przez Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej [nazwa red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59960

Readers on-line: 229

Total number of users since Oct 1, 2013: 6084836

RSS Channels

OAI