English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

PAH/38.17 Repatriacja: informacje o repatriacji osób pochodzenia polskiego ze Wschodu, sytuacja repatriantów w Polsce, polska polityka repatriacyjna

Publication structure:
 • PAH/38 Akcje pomocowe organizacji innych niż Polska Akcja Humanitarna – materiał prasowy
  • PAH/38.17 Repatriacja: informacje o repatriacji osób pochodzenia polskiego ze Wschodu, sytuacja repatriantów w Polsce, polska polityka repatriacyjna
   • brak autora, 1997-10-02, Wycinek prasowy pt. „Rodzina z Ukrainy. Nowi mieszkańcy Przemyśla”, zawierający informację o przegłosowania przez Radę Miejską w Przemyślu uchwały w sprawie osiedlenia się w Przemyślu polskiej rodziny z Ukrainy, „Nowiny”, nr 192 [nazwa red.]
   • Krzemień, Edward, 1998-01-02, Artykuł prasowy Edwarda Krzemienia pt. „Wielki powrót? Ktoś musi zapewnić repatriantom pracę i dach nad głową”, dotyczący nowej polskiej ustawy o cudzoziemcach i związanej z nią sytuacji, „Gazeta Wyborcza”, nr 1 [nazwa red.]
   • brak autora, 1998-01-03 - 1998-01-04, Wycinek prasowy pt. „Spokój na granicy. Rodacy ze Wschodu jeszcze nie znają nowych przepisów”, zawierający m.in. informacje o nowych polskich przepisach o repatriacyjnych, „Dziennik Wschodni”, nr 2 [nazwa red.]
   • Kubiak, Przemysław, 1998-01-03, Artykuł prasowy Przemysława Kubiaka pt. „Dostali bilet do kraju. Czy Polacy ze Wschodu zaczną wracać do ojczyzny?”, dotyczący nowej polskiej ustawy o cudzoziemcach i związanej z nią ewentualnością repatriacji, „Super Express”, nr 2 [nazwa red.]
   • Lentowicz, Zbigniew, 1998-01-12, Artykuł prasowy Zbigniewa Lentowicza pt. „Polska dawkowana. Repatriacja. Rząd liczy, że uda się utrzymać urzędowe bariery i kontrolować falę powrotów”, dotyczący problematyki związanej z repatriacją – w tym polskiej procedury repatriacyjnej, „Rzeczpospolita”, nr 9 [n
   • brak autora, 1998-01-21, Wycinek prasowy pt. „Promocja najzdolniejszych. Komisje Rady Miasta ustaliły”, zawierający informację o udzieleniu przez jedną z komisji Rady Miasta Białegostokupoparcia wnioskowi o osiedlenie w Białymstoku rodziny Gali i Ireny Osowskich z Kazachstanu, „Kurier Podlaski”, nr
   • Stabryła, Aneta, 1998-01-24, Artykuł prasowy Anety Stabryły pt. „Polacy na nowo. Niespodziewanie repatrianci przybędą z Zachodu”, dotyczący problematyki związanej z repatriacją – w tym polskiej procedury repatriacyjnej, oraz wycinek prasowy pt. „Polacy z Zachodu chcą wracać do ojczyzny”, dotyczący e
   • brak autora, 1998-02-26, Wycinek prasowy pt. „Repatriantka bez pracy. Z sądu. 10 umów o pracę było zgodnych z prawem”, dotyczący problemów Antoniny Łatienkowej, repatriantki z Ukrainy, „Gazeta Wyborcza Warmii i Mazur”, nr 48 [nazwa red.]
   • Rzońca, Zbigniew, 1998-04-08, Artykuł prasowy Zbigniewa Rzońcy pt. „O Polakach, co ich Polska nie chce. Rok szukał na Ukrainie żony”, dotyczący rodziny Kulczyckich, przybyłej z Ukrainy do Polski, „Słowo Polskie”, nr 83 [nazwa red.]
   • brak autora, 1998-08-03, Wywiad prasowy pt. „Kierunek Polska. Na Wschodzie żyje 8 mln potencjalnych repatriantów. Z Markiem Kurendą, głównym specjalistą w Wydziale Legalizacji Pobytu, w Departamencie Migracji i Uchodźstwa MSWiA, rozmawia Andrzej Walentek”, dotyczący problematyki związanej z repatria
   • Bukowski, Mirosław, 1998-10-02, Artykuł prasowy Mirosława Bukowskiego pt. „Branka”, dotyczący historii Polki Gertrudy Jutrzenki-Trzebiatowskiej, która wróciła z Rosji do Polski, „Dziennik Bałtycki”, nr 231 [nazwa red.]
   • Bukowski, Mirosław, 1998-12-18, Artykuł prasowy Mirosława Bukowskiego pt. „Powrót branki”, dotyczący problemów Polki Gertrudy Jutrzenki - Trzebiatowskiej, która wróciła z Rosji do Polski, „Dziennik Bałtycki”, nr 296 [nazwa red.]
   • Lewandowski, Lech, 1999-01-03, Artykuł prasowy Lecha Lewandowskiego pt. „Rodacy na walizkach”, poruszający problematykę repatriacji Polaków z Kazachstanu, „Tygodnik AWS”, nr 1 [nazwa red.]
   • Szczęsny, Jacek, 1999-01-17, Artykuł prasowy Jacka Szczęsnego i Ryszarda Kamińskiego pt. „Polski raj. Na powrót czeka 120 tysięcy Polaków z Kazachstanu”, poruszający problematykę repatriacji i zawierający wypowiedź na tamat repatriacji ministra Kazimierza Barczyka, sekretarza Komitetu Społecznego Ra
   • Kaczyński, Andrzej, 1999-01-23, Artykuł prasowy Andrzeja Kaczyńskiego pt. „Przywilej ojczyźniany. Polonia. Czy III Rzeczpospolita cokolwiek zrobiła dla rodaków na Wschodzie”, zawierający informacje na temat projektu nowych praw o obywatelstwie i repatriacji – w tym Ustawy o obywatelstwie, oraz infor
   • brak autora, 1999-02-01, Wycinek prasowy pt. „Otworzyć Polskę dla rodaków ze Wschodu. «Wspólnota Polska»”, zawierający informacje na temat planów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – w tym zainicjowania akcji repatriacji Polaków ze Wschodu, „Rzeczpospolita”, nr 26 [nazwa red.]
   • brak autora, 1999-02-01, Wycinek prasowy pt. „Stelmachowski na czele Wspólnoty”, zawierający informację o wyborze Andrzeja Stelmachowskiego na stanowisko prezesa Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej, „Życie”, nr 26 [nazwa red.]
   • Rostkowski, Dariusz, 1999-03-05 - 1999-03-07, Artykuł prasowy Dariusza Rostkowskiego pt. „Tatiana szuka domu. Karta stałego pobytu nie dla rodaków”, dotyczący problemów starającej się o kartę stałego pobytu w Polsce Tatiany Skiemskiej, „Express Wieczorny”, nr 45 [nazwa red.]
   • Bukowski, Mirosław, 1999-03-19, Artykuł prasowy Mirosława Bukowskiego i Katarzyny Żelazek pt. „Radość w Borowym Młynie. «Dziennik» pomógł - «Branka» zostaje w Polsce”, dotyczący Gertrudy Jutrzenki-Trzebiatowskiej, która otrzymała kartę stałego pobytu w Polsce, oraz wypowiedź Bernarda Mathea, zastępc
   • Mileniczuk, Jerzy, 1999-04-02, Wywiad prasowy Jerzego Mileniczuka pt. „Nie bójmy się rodaków – mówi senator Janina Sagatowska, przewodnicząca senackiej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą”, dotyczący projektów ustaw – Ustawy o obywatelstwie polskim, Ustawy o Karcie Polaka oraz Ustawy o repa
   • Wójcik, Teresa, 1999-05-16, Artykuł prasowy Teresy Wójcik pt. „Obywatelstwo – tradycyjnie i po europejsku. Senat przyjął i przekazał do laski marszałkowskiej trzy ważne projekty ustaw: o obywatelstwie polskim, o repatriacji oraz o Karcie Polaka”, dotyczący projektów ustaw zainicjowanych przez Akcję
   • Wieczorek, Paweł, 1999-08-30, Artykuł prasowy Pawła Wieczorka pt. „Zadowoleni jak słonie. Tak mówią w Rosji. Miasto. Repatrianci ze Wschodu”, dotyczący rodziny Świtków, repatriantów ze Wschodu osiadłych w Polsce, „Gazeta Wyborcza Stołeczna”, nr 202 [nazwa red.]
   • brak autora, 1999-10-14, Wycinek prasowy pt. „Pieniądze dla repatriantów”, dotyczący pomocy finansowej polskiego rządu dla repatriantów, „Gazeta Krakowska”, nr 241 [nazwa red.]
   • Kaczyński, Andrzej, 1999-10-25, Artykuł prasowy Andrzeja Kaczyńskiego pt. „Rząd zadba o rodaków. Premier we «Wspólnocie Polskiej»”, dotyczący wizyty premiera Jerzego Buzka w Radzie Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz problematyki związanej z repatriacją, „Rzeczpospolita”, nr 250 [nazwa r
   • brak autora, 1999-12-09, Wycinek prasowy pt. „Państwo pomoże repatriantom”, dotyczący rozporządzenie Rady Ministrów w kwestii pomocy dla osób powracających do kraju na podstawie wizy repatriacyjnej, „Głos Szczeciński”, nr 287 [nazwa red.]
   • Stawiarski, Jan Konrad, 1999-12-14, Wypowiedź Jana Konrada Stawiarskiego, prezesa Związku Sybiraków, pt. „Jaka to Góra?”, zawierający informację o przyjęciu Polaków ze Wschodu przez gminy i miejscowości zielonogórskiego subregionu, „Gazeta Lubuska”, nr 291 [nazwa red.]
   • Kupisz, Włodzimierz, 1999-12-29, Artykuł prasowy Włodzimierza Kupisza pt. „Repatrianci na własny rachunek”, zawierający informacje na temat starającego się o obywatelstwo polskie Tadeusza Gendka, repatrianta ze Wschodu, „Dziennik Łódzki”, nr 303 [nazwa red.]
   • brak autora, 2000-07-12, Wycinek prasowy pt. „Przeprowadzka z Krasnojarska”, dotyczący planowanego osiedlenia rodziny Zawadzkich z Krasnojarska w gminie Czerwonak na wniosek starostwa poznańskiego i decyzją radnych gminy, „Głos Wielkopolski”, nr 161 [nazwa red.]
   • Kamińska, Renata, 2000-07-15, Artykuł prasowy Renaty Kamińskiej pt. „34 lata bez dowodu osobistego”, dotyczący historii urodzonej w Grodnie Jadwigi Wieriszko-Dyły, która otrzymała obywatelstwo polskie, „Express Ilustrowany”, nr 21507 [nazwa red.]
   • brak autora, 2000-07-15, Wycinek prasowy pt. „Przybyło Wielkopolan. Dzięki gminnym samorządom repatrianci osiedlają się w naszym regionie”, zawierający informacje na temat nadania obywatelstwa polskiego grupie repatriantów ze Wschodu w poznańskim urzędzie wojewódzkim, „Gazeta Poznańska”, nr 164 [naz
   • Szarlik, Anita, 2000-07-16, Artykuł prasowy Anity Szarlik pt. „Sen o Polsce. Jak rodacy ze Wschodu radzą sobie w starej ojczyźnie”, dotyczący sytuacji osiadłych w Polsce repatriantów ze Wschodu, „Wprost”, nr 29 [nazwa red.]
   • brak autora, 2000-12-18, Wycinek prasowy pt. „Abyśmy byli rodziną. Wigilia szczecińskich repatriantów. Wzruszeni i szczęśliwi”, dotyczący uroczystości wigilijnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z udziałem Polaków – repatriantów ze Wschodu, „Głos Szczeciński”, nr 294 [nazwa red
   • brak autora, 2001-01-02, Wycinek prasowy pt. „Wrócą do Polski”, dotyczący nowej ustawy repatriacyjnej, „Super Express”, nr 1 [nazwa red.]
   • Ochojska, Janina, 2001-01-06, Wypowiedź Janiny Ochojskiej pt. „Zrobić, ile się da”, dotycząca problematyki związanej z nową ustawą repatriacyjną oraz wypowiedź Mateusza Sory, dyrektora departamentu obywatelstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „To proces na lata”, dotycząca proble
   • Legutko, Piotr, 2001-01-16, Artykuł prasowy Piotra Legutki pt. „Wracajcie...na własną odpowiedzialność. Dlaczego nie będzie masowej repatriacji Polaków z Kazachstanu”, zawierający refleksje odnośnie repatriacji Polaków z Kazachstanu oraz uchwalonej w Polsce ustawy repatriacyjnej, „Rzeczpospolita”, n
   • brak autora, 2001-04-13, Wycinek prasowy pt. „Polacy ze Wschodu wracają do kraju”, zawierający informacje o repatriacji Polaków z Kazachstanu i Ukrainy, „Trybuna”, nr 88 [nazwa red.]
   • brak autora, 2001-04-18, Wycinek prasowy pt. „Do Chojnic z Kazachstanu”, zawierający informacje o sprowadzeniu się do Polski z Kazachstanu rodziny Gronowskich, „Głos Wybrzeża”, nr 91 [nazwa red.]
   • brak autora, 2001-04-19, Wycinek prasowy pt. „Z Kazachstanu do Zambrowa”, dotyczący repatriacji z Kazachstanu polskiej rodziny Fokinów, „Gazeta Współczesna”, nr 77 [nazwa red.]
   • brak autora, 2001-04-19, Wycinek prasowy pt. „Przyjadą Polacy ze Wschodu”, dotyczący repatriacji Polaków z Kazachstanu i Ukrainy do Warszawy, „Życie Warszawy”, nr 92 [nazwa red.]
   • brak autora, 2001-04-21 - 2001-04-22, Wycinek prasowy pt. „Obywatelstwo dla repatriantów”, dotyczący przyznania obywatelstwa polskiego grupie Polaków ze Lwowa i Kazachstanu, „Głos Szczeciński”, nr 94 [nazwa red.]
   • Horbaczewski, Robert, 2001-04-21, Artykuł prasowy Roberta Horbaczewskiego pt. „Ciągle jak w gościach. Repatrianci przekonali się na własnej skórze, że nie jest tak pięknie, jak pokazuje telewizja”, dotyczący trudności, na jakie narażani są Polacy z Kazachstanu osiedli w Polsce, „Rzeczpospolita”, nr
   • Roessler, Roman, 2001-04-25, Artykuł prasowy Romana Roesslera „Repatrianci najbardziej potrzebują pracy. Przyjechali z Kazachstanu do Bytomia”, dotyczący repatriantów z Kazachstanu, osiadłych w Polsce, „Trybuna Śląska”, nr 97 [nazwa red.]
   • Daniłowska, Wiktoria, 2001-04-27, Artykuł prasowy Wiktorii Daniłowskiej pt. „Moje Polski. Repatriacja widziana oczami młodej dziewczyny z Kazachstanu”, zawierający relację na temat repatriacji do Polski Wiktorii Daniłwowskiej, „Gazeta Wyborcza na Pomorzu”, nr 99 [nazwa red.]
   • brak autora, 2001-05-02, Wycinek prasowy pt. „Marzenia się spełniły. Do Kalwarii Zebrzydowskiej przyjechała rodzina repatriantów z Kazachstanu”, zawierający informacje o repatriacji z Kazachstanu polskiej rodziny Łońskich, „Dziennik Polski”, nr 102 [nazwa red.]
   • Zdankiewicz, Angelika, 2001-05-07, Artykuł prasowy Angeliki Zdankiewicz pt. „Wreszcie w domu. Kolejna polska rodzina ze Wschodu zamieszkała w gminie Centrum”, zawierający informacje na temat Jana i Anny Czerwińskich, Polaków przybyłych z Kazachstanu do Polski, „Super Express”, nr 105 [nazwa red.]
   • brak autora, 2001-05-07, Wycinek prasowy pt. „Powrót do Ojczyzny”, zawierający informacje na temat Jana i Anny Czerwińskich, Polaków przybyłych z Kazachstanu do Polski, „Życie”, nr 105 [nazwa red.]
   • brak autora, 2001-05-07, Wycinek prasowy pt. „Repatrianci z Kazachstanu”, zawierający informacje na temat Jana i Anny Czerwińskich, Polaków przybyłych z Kazachstanu do Polski, „Życie Warszawy”, nr 105 [nazwa red.]
   • Sznejde, Ewa, 2001-05-11, Artykuł prasowy Ewy Sznejder pt. „Zapomnieć Kazachstan. W Zabrowie zamieszkała rodzina repatriantów z Karagandy”, zawierający informacje na temat Zefiryny i Anatola Dobrożańskich, Polaków przybyłych z Kazachstanu do Polski, „Gazeta Współczesna”, nr 91 [nazwa red.]
   • Ignasiak, Maja, 2001-05-15, Artykuł prasowy Mai Ignasiak pt. „Dentysta z jedną walizką. Na wschodnim krańcu województwa zachodniopomorskiego zamieszkała rodzina z Kazachstanu”, zawierający informacje na temat Mikołaja i Tatiany Bachuryńskich, Polaków przybyłych z Kazachstanu do Polski, „Głos Pomorza
   • Zdankiewicz, Angelika, 2001-05-16, Artykuł prasowy Angeliki Zdankiewicz pt. „Przyjechali z Ałma Aty zamieszkać na Białołęce”, zawierający informacje o repatriacji z Kazachstanu polskiej rodziny Bartyszewskich, „Super Express”, nr 113 [nazwa red.]
   • brak autora, 2001-05-23, Artykuł prasowy pt. „Z dalekiego Kazachstanu. XLI sesja Białołęki”, zawierający informacje na temat losów i repatriacji z Kazachstanu polskiej rodziny Bartyszewskich, „Nowa Gazeta Praska”, nr 16 [nazwa red.]
   • Klonowska, Anna, 2001-05-26, Artykuł prasowy Anny Klonowskiej pt. „Na polskiej ziemi żyją od roku. Przyjechali do Jaromina z kazachskich stepów”, zawierający informacje na temat repatriacji Polaków z Kazachstanu, Walentyny, Włodzimierza i Swietłany Łysiaków oraz Anny Wasilewicz, „Głos Szczeciński”,
   • Jałoszewski, Mariusz, 2001-06-09, Artykuł prasowy Mariusza Jałoszewskiego pt. „Na starcie zawsze jest trudniej. Białołęka. Odwiedzamy rodzinę Bartyszewskich, która przyjechała tu aż z Kazachstanu”, zawierający informacje na temat repatriacji z Kazachstanu i osiedlenia się w Polsce rodziny Batryszews
   • brak autora, 2001-06-13, Wycinek prasowy pt. „Tu nie jestem obcy. Polak z Kazachstanu”, zawierający informacje na temat repatriacji z Kazachstanu do Polski Wadima Bagińskiego, „Głos Szczeciński”, nr 137 [nazwa red.]
   • brak autora, 2001-06-15, Wycinek prasowy pt. „Gryfino przyjmuje rodaków z Kazachstanu. Zapewniają mieszkanie i pomoc w zdobyciu pracy”, zawierający informacje o planowanym osiedleniu sześciu polskich rodzin z Kazachstanu w Gryfinie, „Głos Szczeciński”, nr 138 [nazwa red.]
   • Bednarek, Ewa, 2001-06-22, Artykuł prasowy Ewy Bednarek pt. „Przepustka do macierzy. Karta Polaka – do komisji”, dotyczący formalności i uprawnień związanych z planowanym wprowadzeniem Karty Polaka, „Gazeta Prawna”, nr 72 [nazwa red.]
   • brak autora, 2001-06, Egzemplarz czasopisma „Gmina. Czasopismo dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów. Wydanie specjalne” pt. „Repatrianci w Polsce” [nazwa red.]
   • Bujnick, Agata, 2001-08-17, Artykuł prasowy Agaty Bujnickiej pt. „Dom niezgody”, zawierający informacje dotyczące niezgody mieszkańców wsi Obojnia na osiedlenie się rodziny z Chabarowska – repatriantów, potomków zesłańców, „Przyjaciółka”, nr 33 [nazwa red.]
   • Danilewicz, Jerzy, 2001-08-21, Artykuł prasowy Jerzego Danilewicza pt. „Obcych do wsi nie wpuścimy! Mieszkańcy wsi Obojna (Podkarpackie) nie zgadzają się na osiedlenie we wsi repatriantów z Chabarowska oraz tekst prasowy pt. „Co zrobić, aby wrócić”, zawierający informacje na temat nowej ustawy repat
   • Gach, Zbigniew, 2001-10-26, Artykuł prasowy Zbigniewa Gacha pt. „Żeby Polka była Polką”, dotyczący Marii Sawickiej - Aleksandrowicz, starającej się o prawne usankcjonowanie pobytu w Polsce, „Dziennik Bałtycki”, nr 251 [nazwa red.]
   • brak autora, 2001-12-06, Wycinek prasowy pt. „Zostają w Polsce. Polska rodzina z Armenii”, zawierający informacje na temat Heleny Khanbekhyan, Polki z Armenii, której cofnięto deportację dzięki staraniom m.in. wojewody pomorskiego Jana Kurylczuka, „Gazeta Wyborcza”, nr 285 [nazwa red.]
   • brak autora, 2001-12-17, Wycinek prasowy pt. „Pomóc rodakom. Repatrianci czekają”, dotyczący problematyki związanej z repatriacją – w tym składania wniosków o uznanie za repatrianta przez osoby polskiego pochodzenia, „Trybuna Śląska”, nr 294 [nazwa red.]
   • Sawecka, Zofia, 2001-12-21, Artykuł prasowy Zofii Saweckiej pt. „Prawdziwa historia rodziny Szkorupińskich”, zawierający informacje na temat Franciszka Szkorupińskiego, syna zesłańców do Kazachstanu, który w styczniu 2001 powrócił z rodziną do Polski - do Rudy Lubyckiej na Lubelszczyźnie, oraz infor
   • brak autora, 2003-01-02, Wycinek prasowy pt. „Repatriantka będzie płacić”, zawierający informacje o konieczności wnoszenia opłaty za czynsz zajmowanego mieszkania przez Ludmiłę Wasilewską, repatriantkę z Kazachstanu, „Nowiny”, nr 1 [nazwa red.]
   • Zadora, Magdalena, 2003-01-09, Artykuł prasowy Magdaleny Zadory pt. „Chleb repatriantów. Polacy z Kazachstanu na ojczystej ziemi”, zawierający informacje o rodzinie Wojciechowskich i Łuczyńskich – repatriantach z Kazachstanu, osiadłych w Polsce, „Nasz Dziennik”, nr 7 [nazwa red.]
   • Pietryga, Tomasz, 2003-01-24, Artykuł prasowy Tomasza Pietrygi pt. „ Repatrianci. Łatwiejszy powrót do domu”, dotyczący przyjętego przez rząd projektu nowelizacji ustawy o repatriacji, „Gazeta Prawna”, nr 17 [nazwa red.]
   • brak autora, 2003-01-29, Wycinek prasowy pt. „Nasza akcja: Polska dla Heleny. Krok do obywatelstwa”, dotyczący Heleny Mickiewicz, starającej się o nabycie polskiego obywatelstwa, „Gazeta Poznańska”, nr 24 [nazwa red.]
   • brak autora, 2003-01-30, Wycinek prasowy pt. „Kurs nauki życia w Polsce. Szkolenia dla repatriantów mieszkających w Pomorskiem”, dotyczący organizowanych przez spółkę SC Szkolenie i Doradztwo kursów dla repatriantów, „Gazeta Wyborcza Trójmiasto”, nr 25 [nazwa red.]
   • brak autora, 2003-01-31, Artykuł prasowy pt. „Jesteście u siebie w domu. To nasz pierwszy, najważniejszy dokument w Polsce – mówi wzruszona Nina Garbowska, repatriantka z Kazachstanu”, dotyczący wręczenia dowodów osobistych repatriantom z Kazachstanu – Jadwidze Kurżej i małżonkom Garbowskim, „Kurier
   • brak autora, 2003-02-01, Wycinek prasowy pt. „Wybrzeże mekką? Opłatek repatriantów z Kazachstanu”, dotyczący gdańskiego spotkania opłatkowego przedstawicieli władz samorządowych z osiadłymi na Pomorzu repatriantami z Kazachstanu, „Głos Wybrzeża”, nr 22 [nazwa red.]
   • Ressel, Sylwia, 2003-02-07, Artykuł prasowy Sylwii Ressel pt. „Żyć po polsku”, zawierający informacje na temat Wiaczesława Kułakowskiego, potomka Polaków wysiedlonych do Kazachstanu, osiadłego z rodziną w Polsce, „Głos Wybrzeża”, nr 27 [nazwa red.]
   • brak autora, 2003-02-11, Wycinek prasowy pt. „Poczuć się u siebie. Szkolenie dla repatriantów”, dotyczący szkolenia adaptacyjnego dla repatriantów mieszkających w Pomorskiem, zorganizowanego przez firmę CS Szkolenia i Doradztwo, „Gazeta Wyborcza Trójmiasto”, nr 35 [nazwa red.]
   • brak autora, 2003-02-14, Wycinek prasowy pt. „Oswajanie z Polską. Repatrianci. Marzenia kontra realia”, dotyczący kursu adaptacyjnego dla repatriantów z Pomorza, zorganizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przez firmę „CS Szkolenie i Doradztwo”, „Głos Wybrzeża”, nr 29 [nazwa
   • brak autora, 2003-02-14, Wycinek prasowy pt. „Konfrontacja marzeń z realiami. Repatrianci z Kazachstanu”, dotyczący repatriantów z Kazachstanu osiadłych w Krakowie, „Gazeta Krakowska”, nr 38 [nazwa red.]
   • brak autora, 2003-02-15, Artykuł prasowy pt. „Rodacy przyjadą w lecie. Polacy z Kazachstanu”, dotyczący domu pomocy społecznej w Krakowie, przeznaczonego dla repatriantów z Kazachstanu, ufundowanego przez Władysława Godynia i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, „Gazeta Wyborcza Kraków”, nr 39 [nazwa
   • brak autora, 2003-02-17, Wycinek prasowy pt. „Repatrianci w kolejce. Polacy z Kazachstanu”, dotyczący spodziewanego przyjazdu do Krakowa repatriantów z Kazachstanu, „Gazeta Krakowska”, nr 40 [nazwa red.]
   • Zajączkowska, Ewa, 2003-02-17, Artykuł prasowy Ewy Zajączkowskiej pt. „Chcą wracać”, dotycząca rodziny Teterskich – repatriantów z Kazachstanu, która chce wrócić do Kazachstanu, „Gazeta Wyborcza Kielce”, nr 40 [nazwa red.]
   • Dąbrowa, Edmund, 2003-02-17, Artykuł prasowy Edmunda Dąbrowy pt. „Z Kazachstanu do Krakowa. Przybędą kolejni repatrianci”, zawierający informacje na temat repatriantów z Kazachstanu przybyłych do Krakowa oraz przeznaczonego dla nich Domu Pomocy Społecznej, „Nasz Dziennik”, nr 40 [nazwa red.]
   • Ćwieluch, Juliusz, 2003-02-18, Wywiad prasowy Juliusza Ćwielucha z psychologiem Andrzejem Kołodziejczykiem pt. „Pilnie potrzebny przyjaciel z urzędu. Co dalej z rodziną z Kazachstanu”, dotyczący rodziny Teterskich – repatriantów z Kazachstanu, chcących ponownie wyjechać do Kazachstanu, oraz wypowied
   • Prokopiuk, Jacek, 2003-02-19, Artykuł prasowy Jacka Prokopiuka pt. „Z Kokczetawy do Brańska", „Kurier Poranny”, nr 42 [nazwa red.]
   • Zajączkowska, Ewa, 2003-02-20, Artykuł prasowy Ewy Zajączkowskiej pt. „Znów mają nadzieję”, dotyczący rodziny Teterskich – repatriantów z Kazachstanu oraz zawierający wypowiedź Krzysztofa Wittelsa z Polskiej Akcji Humanitarnej, „Gazeta Wyborcza Kielce”, nr 43 [nazwa red.]
   • Zajączkowska, Ewa, 2003-02-21, Artykuł prasowy Ewy Zajączkowskiej i Marcina Sztandery pt. „Studia za darmo. Kielczanie pomagają rodzinie z Kazachstanu”, zawierający informacje o zwolnieniu z opłat na Akademii Świętokrzyskiej Olgi Teterskiej, córki repatriantów z Kazachstanu, „Gazeta Wyborcza Kielce”
   • Szewczyk, Henryk, 2003-02-18, Artykuł prasowy Henryka Szewczyka pt. „Przystanek: Polska. Ja już nigdy nie zostanę takim Polakiem, jak oni by chcieli – denerwuje się Walery, repatriant z Kazachstanu”, dotyczący Walerego Kuczarskiego, repatrianta z Kazachstanu – jego pracy i trudności po osiedleniu si
   • Janowski, Artur, 2003-03-10, Artykuł prasowy Artura Janowskiego pt. „Nie byli u siebie. Repatrianci. Z Rudnyj na Gocław”, dotyczący osiedlenia się w Warszawie rodziny Bujanowskich z Kazachstanu, „Gazeta Wyborcza Stołeczna”, nr 58 [nazwa red.]
   • Polechoński, Piotr, 2003-03-11, Artykuł prasowy Piotra Polechońskiego pt. „Nieludzkie prawo. Walenty Szafonowicz, mieszkający w Koszalinie repatriant z Białorusi, bezskutecznie walczy o pieniądze przyznane mu przez polski rząd”, dotyczący problemów Walentego Szafonowicza, „Głos Pomorza”, nr 59 [nazw
   • Raszkiewicz, Anna, 2003-03-11, Artykuł prasowy Anny Raszkiewicz pt. „Trudniej do Ojczyzny. Od 1 lipca br. Polacy na Wschodzie mogą zostać odcięci od Macierzy”, artykuł prasowy Anny Raszkiewicz dotyczący m.in. poselskiego projektu ustawy o stwierdzeniu pochodzenia polskiego osób zamieszkałych za gran
   • brak autora, 2003-03-20, Wycinek prasowy pt. „Radni zaproszą albo nie”, dotyczący ewentualnego zaproszenia przez radnych gminy Karlino repatriantów z Kazachstanu, „Głos Koszaliński”, nr 67 [nazwa red.]
   • Barkas, Michał, 2003-03-20, Artykuł prasowy Michała Barkasa pt. „Rzemiślnik z dziada, pradziada. «Na piękno zawsze będzie popyt»”, dotyczący Olega Łaskawiuka – repatrianta z Ukrainy osiadłego w Świnoujściu, „Kurier Szczeciński”, nr 56 [nazwa red.]
   • brak autora, 2003-04-24, Artykuł prasowy pt. „Jaś nie przyszedł do szkoły. Tajemnicze zniknięcie repatriantów z Kazachstanu”, dotyczący Walerego Kuczarskiego i jego rodziny – repatriantów z Kazachstanu, „Gazeta Krakowska”, nr 96 [nazwa red.]
   • brak autora, 2003-04-28, Wycinek prasowy pt. „Suwałki. Pomogą repatriantom”, dotyczący propozycji ze strony władz Suwałk dla rodziny repatriantów z Kazachstanu osiedlenia się w Suwałkach, „Kurier Poranny”, nr 99 [nazwa red.]
   • Zarzycka, Sylwia, 2003-04-30, Artykuł prasowy Sylwii Zarzyckiej pt. „Już nie «Ruskie». Mikołaj nie śnił o Polsce, ale jego syn – tak. Przez rok pisał listy przesyłane przez Wspólnotę Polską w Kazachstanie do różnych gmin w Polsce”, zawierający informacje na temat repatriacji do Polski rodziny Bebich
   • Giedroyć, Alicja, 2003-05-02, Artykuł prasowy Alicji Giedroyć pt. „Zbędny balast? Jak Wrocław wita repatriantów, których zaprosił”, dotyczący problemów rodziny Rudnickich, repatriantów z Kazachstanu, wycinek prasowy pt. „Wrocław się poprawi, będą zmiany”, dotyczący relacji na linii repatrianci - wła
   • Giedz, Maria, 2003-05-07, Artykuł prasowy Marii Giedz pt. „Powrót do domu. Zawsze o tym marzyły”, dotyczący Walentyny, Natalii, Eugenii i Wioletty Czułkowskich, przybyłych do Polski z Kazachstanu, „Dziennik Bałtycki”, nr 105 [nazwa red.]
   • brak autora, 2003-05-07, Wycinek prasowy pt. „Zaczyna życie od nowa. Giżycko. Polacy z Kazachstanu mają już gdzie mieszkać”, dotyczący osiedlenia się w Polsce rodziny Kancerskich, „Gazeta Współczesna”, nr 88 [nazwa red.]
   • brak autora, 2003-05-28, Wycinek prasowy pt. „«Pamiętam». Konkurs dla repatriantów”, zawierający informacje o konkursie „Pamiętam” dla repatriantów osiadłych w Polsce, ogłoszonym przez Stowarzyszenie Pomocy Polakom ze Wschodu, „Głos Wybrzeża”, nr 103 [nazwa red.]
   • Kaczyński, Andrzej, brak daty, Artykuł prasowy – zapis dyskusji pt. „Co jesteśmy winni Polakom na Wschodzie. Andrzej Chodkiewicz, członek Rady Krajowej i dyrektor Biura Zarządu Krajowego Stowarzyszenia «Wspólnota Polska», Tadeusz Gawin, założyciel i były prezes Związku Polaków na Białorusi, Aleksand
   • Hartwich, Dorota, brak daty, Artykuł prasowy Doroty Hartwich pt. „Życie zaczną od nowa. Rodzina Chęcińskich z Kazachstanu przyjechała do Łagiewnik dzień temu”, dotyczący przyjazdu do Polski rodziny polskiej z Kazachstanu [nazwa red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 714

Total number of users since Oct 1, 2013: 9209426

RSS Channels

OAI