English   polski  

Metadata languages

BCOK

Similar to publication
Pocztówki. Gmina Węgliniec
Found : 458
View:
1. 

Kühne, Oswald, 1933-01-01 - 1945-05-09, Plac Wolno?ci - Ochotnicza Stra? Po?arna

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Bogusław Smolarek. Dokumenty

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Hanzig, Bruno, 1909-05-18, Pocztówka - Kohlfurt 1909

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Hanzig, Bruno, 1909-08-10, Kartka pocztowa z 1909 roku - Gruss aus Kohlfurt

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Knebel, Hermman, 1915-11-06, Kohlfurt Hammerteich - staw Tartaczny (Ku?niczy)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Stilke, Georg, 1903-12-05, Stacja kolejowa w W?gli?cu 1903 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

1918-09-20, Budynek dworca kolejowego w W?gli?cu

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Związek Osadników Wojskowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1917-06-20, Kohlfurt - Bahnhofstrasse (Pi?sudskiego)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

1900-01-01 - 1945-12-31, Piaseczna - Mühle Schönberg

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Stilke, Georg, 1918-05-03, Kohlfurt - Bahnhofstrasse (ul.Kolejowa)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1936-09-24, Piaseczna - Mühle Schönberg

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Riediger, E.C., 1904, W?gliniec

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

1933-1945, Z albumu nieznanej rodziny niemieckiej. Kobiety w strojach ludowych

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1933 - 1945, Z albumu nieznanej rodziny niemieckiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta