Kolekcja

Legalna Kultura

Archiwum Ośrodka KARTA bierze udział w projekcie „Kultura na widoku – kultura w zasięgu ręki”, organizowanym przez Fundację Legalna Kultura, której celem jest promocja nowoczesnego i przyjaznego dostępu do zasobów kultury oraz upowszechnienie wiedzy historycznej związanej z opozycją. W ramach projektu powstał multimedialny regał, który od końca maja do połowy sierpnia 2014 roku będzie zainstalowamy w kilkunastu miejscach w Polsce. Na regale znajdują się materiały archiwalne ze zbiorów Ośrodka KARTA w postaci cyfrowej – zdjęcia, periodyki i książki wydawane poza cenzurą w latach 1976-89, kartki i znaczki pocztowe, banknoty, ulotki, plakaty oraz dokumenty z kolekcji „Solidarność” – narodziny ruchu, wpisanej na Światową Listę UNESCO „Pamięć Świata”.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty Ostatnio dodane

Obiekty Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji