English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

AW III/418 Kolekcja Tatiany i Jerzego Zann

Publication structure:
 • AW III/418 Kolekcja Tatiany i Jerzego Zann
  • brak autora, 1926-09-09, Legitymacja [Tatiany Matusiewicz z Liceum Francuskiego Cecylii Szydłowskie - red.]
  • brak autora, 1927-05-27, Karta identyfikacyjna Tatiany Matusiewicz [nazwa red.]
  • brak autora, 1929-11-17, Zaświadczenia o nauce w szkole muzycznej dla Tatiany Matusiewicz [nazwa red.]
  • brak autora, 1947-04-16, Potwierdzenie odbioru podpisane przez Tatianę Zann [nazwa red.]
  • brak autora, 1947-04-23, Potwierdzenie odbioru podpisane przez Tatianę Zann [nazwa red.]
  • brak autora, 1948-03-04, Zaświadczenie o tym, że Tatiana Zann jest uczennicą klasy śpiewu solowego [nazwa red.]
  • brak autora, 1949-03-10, Zaświadczenie [Związku Zawodowego Muzyków o nadaniu pełnych praw członka Związku Tatianie Zann [nazwa red.]
  • brak autora, 1950-02-06, Zaświadczenie [o tym, że Tatiana Zann jest uczennicą klasy śpiewu solowego - red.]
  • brak autora, 1950-03-15, Podziękowania Ligi Kobiet dla Tatiany Zann za wzięcie udziału w części artystycznej Akademii Centralnej z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet [nazwa red.]
  • brak autora, 1950-12-27, Odpis [aktu ślubu Tatiany z Matusiewiczów i Jerzego Zanna - red.]
  • brak autora, 1952-06-20, Dyplom Średniej Szkoły Muzycznej [wystawiony na nazwisko Tatiany Zann - red.]
  • brak autora, 1952-06-20, Odpis Dyplomu Średniej Szkoły Muzycznej [wystawionego na nazwisko Tatiany Zann - red.]
  • brak autora, 1953-01-16, Zaświadczenie [o tym, że Tatiana Zann jest nauczycielką śpiewu solowego - red.]
  • brak autora, 1953-03-27, Zaświadczenie [o tym, że Tatiana Zann jest nauczycielką śpiewu solowego - red.]
  • brak autora, 1953-08-20, Zaświadczenie [ o tym, że Tatiana Zann jest nauczycielką śpiewu solowego - red.]
  • brak autora, 1954-04-10, Zaświadczenie [o tym, że Tatiana Zann jest nauczycielką śpiewu solowego i fortepianu - red.]
  • brak autora, 1954-08-28, Ankieta personalna [wypełniona przez Tatianę Zann - red.]
  • brak autora, 1954-09-01, Umowa o pracę [między Warszawskim Towarzystwem Muzycznym im. Stanisława Moniuszki a Tatianą Zann -red.]
  • brak autora, [1958-11-01], Częściowa zmiana umowy [między Dyrekcją Społecznych Ognisk Muzycznych Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki a Tatianą Zann - red.]
  • brak autora, 1967-03-08, Zawiadomienie [o wpisaniu Tatiany Zann na listę członków Stowarzyszenia - red.]
  • brak autora, 1967-03-15, Koperta zaadresowana przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków na nazwisko Tatiany Zann [nazwa red.]
  • brak autora, Życiorys Tatiany Zann [nazwa red.]
  • brak autora, 1945-06-15, Zaświadczenie [o przydzieleniu Jerzemu Zannowi mieszkania w Gliwicach po Niemcu [Waldemarze Rik] - red.]
  • brak autora, 1945-06-28, Arkusz kontrolny ujęcia mienia ruchomego porzuconego i opuszczonego [ dotyczący mieszkania przydzielonego Jerzemu Zannowi - red.]
  • brak autora, 1945-09-26, Arkusz ewidencyjny ujęcia mienia ruchomego porzuconego i opuszczonego(poniemieckiego) [dotyczący mieszkania przydzielonego Jerzemu Zannowi - red.]
  • brak autora, 1945-11-05, Zaświadczenie [potwierdzające decyzję o przydzieleniu mieszkania Jerzemu Zannowi - red.]
  • brak autora, 1945-11-05, Przydział mieszkania [wydany Jerzemu Zannowi - red.]
  • brak autora, 1946-02-10, Arkusz ewidencyjny ujęcia mienia ruchomego porzuconego i opuszczonego (poniemieckiego) [dotyczący mieszkania przydzielonego Jerzemu Zannowi - red.]
  • brak autora, 1946-07-14, Zezwolenie [wydane Jerzemu Zannowi w celu przeniesienia ruchomości - red.]
  • Stinzing, Edmund, 1946-09-20, Rachunek [Jerzego Zanna za wykonanie dwóch foteli - red.]
  • brak autora, 1946-09-21, Zaświadczenie [o przywiezieniu przez Jerzego Zanna transportem nr 31 z Wilna mienia ruchomego - red.]
  • brak autora, 1947-02-22, Protokół [z oszacowania ruchomości znajdującej się pod zarządem Jerzego Zanna - red.]
  • brak autora, 1947-04-04, Zawiadomienie [o wynikach oszacowania mienia ruchomego Jerzego Zanna - red.]
  • brak autora, 1947-05-05, Rachunek za wieszak [nazwa red.]
  • brak autora, 1947-05-22, Potwierdzenie odbioru [podpisane przez Jerzego Zanna - red.]
  • brak autora, 1947-07-03, Zaświadczenie [o nabyciu przez Jerzego Zanna mienia ruchomego poniemieckiego - red.]
  • brak autora, 1947-07-03, Odpis [zaświadczenia o nabyciu przez Jerzego Zanna mienia ruchomego poniemieckiego - red.]
  • brak autora, 1947, Asygnata przychodowa [dotycząca wpłaty Jerzego Zanna - red.]
  • brak autora, 1948-04-07, Poświadczenie obywatelstwa [Jerzego Zanna i żony Tatiany - red.]
  • brak autora, 1948-04-28, Rachunek z Centro-Komis [nazwa red.]
  • brak autora, 1949-01-24, Umowa [o pracę między Politechniką Śląską a Jerzym Zanem - red.]
  • brak autora, 1949-04-04, Tymczasowe Zaświadczenie [wystawione na nazwisko Jerzego Zanna,dotyczące członkostwa w Związku - red.]
  • Lenkiewicz - Kusińska, Genowefa, 1949-09-26, Pismo powołujące do pracy Jerzego Zanna [nazwa red.]
  • brak autora, 1949-12-02, Legitymacja służbowa [należąca do Jerzego Zann - red.]
  • brak autora, 1950-02-06, Zaświadczenie [potwierdzające zatrudnienie Jerzego Zanna w charakterze wykładowcy języka rosyjskiego - red.]
  • brak autora, 1950-08-19, Zaświadczenie [potwierdzające uczestnictwo Jerzego Zanna w Centralnym Kursie języka rosyjskiego dla nauczycieli szkół zawodowych w Gdyni-Orłowie - red.]
  • brak autora, 1950-08-19, Zaświadczenie [o udziale Jerzego Zanna w Centralnym Kursie języka rosyjskiego - red.]
  • brak autora, 1950-[09-01], Umowa [o pracę między Studium Przygotowawczym do Szkół Wyższych a Jerzym Zanem - red.]
  • brak autora, 1950-11-15, Pismo [powołujące do pracy Jerzego Zanna na stanowisko wykładowcy języka rosyjskiego na Wydziale Chemicznym Szkoły Inżynierskiej Naczelnej Organizacji Technicznej w Katowicach - red.]
  • brak autora, 1951-04-11, Zaświadczenie [dotyczące członkostwa Jerzego Zanna w Związku - red.]
  • brak autora, 1951-06-06, Zaświadczenie [potwierdzające, że Jerzy Zann jest etatowym wykładowcą języka rosyjskiego - red.]
  • brak autora, 1952-02-22, Wyrok [w sprawie z powództwa Ignacego Niwirskiego przeciwko Skarbowi Państwa - red.]
  • brak autora, 1952-03-20, Powołanie do pracy Jerzego Zanna na stanowisko lektora języka rosyjskiego na Politechnice Śląskiej [nazwa red.]
  • brak autora, 1952-04-03, Legitymacja Członkowska [Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej należąca do Jerzego Zanna - red.]
  • brak autora, 1952-02-09, Decyzja Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach, nakazującej Jerzemu Zannowi odstąpienia dwóch pokoi z zajmowanego mieszkania [nazwa red.]
  • Zann, Jerzy, 1953-02-19, Odwołanie do Wojewódzkiej Komisji Lokalowej przy Prezydium W.R.N. w Katowicach [nazwa red.]
  • brak autora, 1953-03-07, Zawiadomienie [o posiedzeniu w dniu 20.03.1953 roku w sprawie mieszkania Jerzego Zanna - red.]
  • brak autora, 1953-04-05, Zawiadomienie [o posiedzeniu w dniu 16.04.1953 roku w sprawie mieszkania Jerzego Zanna - red.]
  • brak autora, 1953-04-20, Upoważnienie [Jerzego Zanna do odbioru przyczepy samochodowej od Stalinogrodzkich Okręgowych Zakładów Zbożowych PZZ w Zabrzu podpisane przez Ignacego Niwirskiego - red.]
  • brak autora, 1953-05-12, Rachunek [na nazwisko Jerzego Zanna - red.]
  • brak autora, 1953-06-15, Wezwanie do osobistego stawiennictwa Jerzego Zanna w celu przesłuchania w sprawie mieszkaniowej [nazwa red.]
  • brak autora, 1953-06-22, Zaświadczenie [potwierdzające, że Krystyna Skotnik pracuje jako tancerka i zamieszkuje w mieszkaniu Jerzego Zanna - red.]
  • brak autora, 1953-08-01, Zaświadczenie [potwierdzające zatrudnienie i miejsce zamieszkania Jerzego Zanna - red.]
  • Zann, Jerzy, 1953-09-05, Prośba [do Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydziału Społeczno-Administracyjnego w Stalinogrodzie o wydanie zezwolenia na wywóz ruchomości nabytych w Urzędzie Likwidacyjnym w Gliwicach w związku z przeniesieniem służbowym - red.]
  • brak autora, 1953-09-28, Odpis [zawiadomienia o przeniesieniu siedziby Jerzego Zanna—tłumacza przysięgłego, skierowane do Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Stalinogrodzie - red.]
  • brak autora, 1953-10-26, Zezwolenie [na wywóz przez Jerzego Zanna ruchomości poniemieckich z Gliwic do Warszawy - red.]
  • brak autora, 1953-12-30, Pismo do Jerzego Zanna z prośbą o nadesłanie odbitek w tuszu pieczęci urzędowej i wzoru własnoręcznego podpisu, na odwrocie załączone pismo Ministerstwa Sprawiedliwości do Mennicy Państwowej zdnia 18.12.1953 roku z prośbą o wykonanie pieczęci tłumacza przysięgłego [nazwa red
  • brak autora, 1954-03-26, Spis rzeczy Jerzego Zanna do przewozu koleją z Gliwic do Piaseczna [nazwa red.]
  • brak autora, 1954-03-29/31, List przewozowy [przesyłka zwyczajna - red.]
  • brak autora, 1954-03-31, Rachunek [za przewóz ruchomości Jerzego Zanna - red.]
  • brak autora, 1954, Legitymacja Członkowska [w Kole Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej wystawiona na Jerzego Zanna- red.]
  • brak autora, 1956-06-14, Odpis pisma [informujące Jerzego Zanna o vacacie na stanowisku administratora - red.]
  • Gałkausk, Konstanty, 1962-06-22, List do Jerzego Zanna—zaproszenie Jerzego Zanna i żony Tatiany Zann do przyjazdu do Mińska [nazwa red.]
  • Gałkausk, Konstanty, 1962-06-22, Tłumaczenie listu do Jerzego Zanna—zaproszenia Jerzego Zanna i żony Tatiany Zann do przyjazdu do Mińska [nazwa red.]
  • Zann, Jerzy, 1962-06-30, Podanie [do Biura Paszportów MSW Komendy Wojewódzkiej MO zprośbą o wydanie paszportu na wyjazd za granicę do ZSRR w celu odwiedzenia rodziny - red.]
  • brak autora, 1962-06-30, Kwestionariusz paszportowy [wypełniony przez Jerzego Zanna - red.]
  • brak autora, [1962-06-30], Kwestionariusz paszportowy dla celów statystycznych [wypełniony przez Jerzego Zanna - red.]
  • brak autora, 1964-10-12, Odpis skrócony aktu małżeństwa [zawartego 05.07.1938 roku w Wilnie między Jerzym Zannem a Tatianą Matusiewicz - red.]
  • brak autora, Życiorys Jerzego Zanna [nazwa red.]
  • brak autora, 1947-[04]-05, List
  • brak autora, List
  • brak autora, List
  • brak autora, 1947-07-10, Koperta
  • brak autora, 1941-05-03, Książeczka pracy T. Zann [nazwa red.]
  • brak autora, Pocztówka przedstawiająca Hotel Bristol w Warszawie [nazwa red.]
  • brak autora, Pocztówka przedstawiająca Filharmonię w Warszawie [nazwa red.]
  • brak autora, Pocztówka przedstawiająca ulicę Foksal w Warszawie [nazwa red.]
  • brak autora, Pocztówka przedstawiająca pomnik Bogdana Chmielnickiego w Kijowie [nazwa red.]
  • brak autora, Pocztówka przedstawiająca Plac Mariacki we Lwowie [nazwa red.]
  • brak autora, Pocztówka przedstawiająca Szkołę mierniczą i przemysłowo-leśną w Łomży [nazwa red.]
  • brak autora, Pocztówka przedstawiająca Kościół św. Katarzyny w Gdańsku [nazwa red.]
  • brak autora, Pocztówka przedstawiająca Magistrat i ulicę Kościuszki w Suwałkach [nazwa red.]
  • brak autora, Pocztówka przedstawiająca Dworzec kąpielowy z widokiem od strony pomostu [nazwa red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59960

Readers on-line: 2

Total number of users since Oct 1, 2013: 5867323

RSS Channels

OAI