English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
AW III/596.01 Korespondencja między Janem Lechoniem (Leszkiem Józefem Serafinowiczem) a Julkiem Kamlerem (wraz z przesyłanymi wierszami)
Found : 654
View:
1. 

AW V/06.16 Korespondencja dotycząca pionu wydawniczego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AW V/06.28 Materiały dotyczące rodziny Pietrzaków: listy Marii Borek, wycinki prasowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.07 Korespondencja związana ze sprawami byłych żołnierzy Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz sprawami kombatanckimi

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.17 Korespondencja prowadzona pomiędzy Marianem Kotowskim i Henrykiem Kozłowskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Lewiński, E[...], 1889-07-12, List do Henryka Ebersa z życzeniami imieninowymi i wierszami z okazji imienin [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1938-01-24, Umowa kupna-sprzedaży zawarta pomiędzy Spółką Akcyjną „Polski Fiat” a Józefem Meryngiem [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kotowski, Marian, 1979-03-20, List Mariana Kotowskiego do Tomasza Strzembosza w związku z przesyłanymi uwagami dot. historii Oddziałów Szturmowych „Zew” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1939-05-30, Umowa zawarta pomiędzy Józefem Meryngiem a Lejbusiem Glincmanem o założeniu spółki [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

1924-10-01, Umowa zawarta pomiędzy delegatem Rządu w Wilnie a Janem Piekutowskim w sprawie stosunku służbowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AO V/2000 Kontakt

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AO V/0884 Sprzeciw

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl