English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
Burzyńska Jadwiga "Jadzia"
Found : 518
View:
1. 

AW V/06.16 Korespondencja dotycząca pionu wydawniczego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kalendaria działań bojowych Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego w okresie II wojny światowej [opracowanie - red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Opis przebiegu służby wojskowej Idziego Kupczyka w okresie II wojny światowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ewidencja 7 Brygady "Wilhelma" Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ewidencja żołnierzy 10 Oszmiańskiej Brygady "Gustawa" w 3 Zgrupowaniu Okręgu Wileńskiego AK mjr "Jaremy"

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

List do Janusza Bohdanowicza wraz z ewidencją żołnierzy 9 Brygady "Małego" Armii Krajowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

List do Przewodniczących Środowisk Brygadowych wraz z ewidencją 23 Brygady "Ostrogi", "Świadłodycza" Armii Krajowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

List do Janusza Bohdanowicza wraz z wykazem uzupełniającym ewidencję 2 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej "Kaziuka" [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Ewidencja żołnierzy z 36 Brygady Armii Krajowej "Żejmiana" - II Zgrupowanie AK Okręgu Wileńskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Ewidencja żołnierzy 3 Brygady "Szczerbca" Armii Krajowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ewidencja żołnierzy 3 Brygady "Szczerbca" Armii Krajowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Ewidencja żołnierzy 12 Brygady "Cerbera" w 3 Zgrupowaniu Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej mjr "Jaremy" [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

List do Mariana Króla wraz z ewidencją żołnierzy 12 Brygady "Cerbera" Armii Krajowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Życiorys [Idziego Kupczyka, zawierający informację o służbie w Armii Krajowej na Wileńszczyźnie – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl