English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/01.22 Janina Ochojska – nagrody i wyróżnienia: nagroda TOTUS
Found : 6913
View:
1. 

PAH/01 Materiały dotyczące Janiny Ochojskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, [2001], Lista członków Kapituły Nagrody TOTUS w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”, zawierająca nazwisko Janiny Ochojskiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, brak daty, Regulamin przyznawania nagrody TOTUS

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Jarecki, Piotr, 2001-08-14, Pismo do Janiny Ochojskiej w sprawie planowanej kolejnej edycji nagród TOTUS za rok 2001 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/27 Program Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/21 Kampania pt. „Akcja Edukacja” na temat budowy i wsparcia szkół w Afganistanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/19 Konkursy Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/20 Akcja „Sprzątanie świata – Polska 2002”

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl