English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to publication
PAH/11 PAH. Organizacja III Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1998 roku
Found : 6923
View:
1. 

PAH/09 PAH. Organizacja I Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19-27 grudnia 1995 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/10 PAH. Organizacja II Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1997 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kasonicz, Antonina, 1997-11-20, Lista uczestników w pielgrzymce 1997 r., nadesłana przez Związek Polaków w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1996-01-20, Potwierdzenie wpłaty [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ochojska, Janina, 1997-11-15, Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Dyrektora TVN Piotra Radziszewskiego, z informacjami o świątecznych akcjach na rzecz Polaków w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Rezunow, Aleksandra, 1998-01-12, Sprawozdanie z akcji III Pielgrzymka Polaków z Kazachstanu i Paczka świąteczna dla Polaków w Kazachstanie w 1997 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1997-11-12, Informacja Polskiej Akcji Humanitarnej o akcji Paczka Świąteczna dla Polaków w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1995, Komunikat Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Ambasady Polskiej i Stowarzyszeń Polonijnych w Kazachstanie, z wyjaśnieniami dotyczącymi organizacji pielgrzymki Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1996-11-13, Odpis z protokołu komisji lekarskiej dot. Mikołaja [Jandulskiego]. Dokument wystawiony przez lekarza i przedstawiciela komisji lekarskiej ze szpitala w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1996-11-13, Odpis z protokołu komisji lekarskiej dot. Aleksandra Jarockiego. Dokument wystawiony przez lekarza i przedstawiciela komisji lekarskiej ze szpitala w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1996-11-27, Zaświadczenie dla Zofii Grebieniuk, wydane przez Ministerstwo Zdrowia w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1996-11-27, Zaświadczenie dla Marii Gilewskiej, wydane przez Ministerstwo Zdrowia w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, [1998-01-02], Lista pasażerów powracających samolotem rządowym do Karagandy w Kazachstanie w dniu 2 stycznia 1998 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1997, Lista uczestników III Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1997-02-27, Lista osób z miasta i obwodu Kokszetau w Kazachstanie na wycieczkę-pielgrzymkę do Polski 1997 r., nadesłana przez Związek Polaków w Kazachstanie i Stowarzyszenie „Polonia Północna” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl