Kolekcja

Indeks Represjonowanych

Indeks Represjonowanych – Kolekcja dokumentów źródłowych pochodzących ze zbiorów programu „Indeks Represjonowanych”. Program ten był realizowany przez Ośrodek KARTA w latach 1988–2013 i stawiał sobie za cel imienne udokumentowanie ofiar represji sowieckich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–56. Obecnie program jest prowadzony przez Instytut Pamięci Narodowej. W Bibliotece Cyfrowej OK została umieszczona część materiałów, które zgromadzono w Ośrodku KARTA przez 25 lat działania programu „Indeksu Represjonowanych”. Są to przede wszystkim spisy i wykazy przedwojennych obywateli polskich, którzy byli represjonowani przez władze sowieckie w latach 1939-56. Znajduje się tu również kolekcja 3 tys. fotografii, ukazująca losy represjonowanych.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (8)

Obiekty Ostatnio dodane

Obiekty Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji