Kolekcja

IV/W Spisy i wykazy obywateli polskich represjonowanych przez organa władzy sowieckiej w latach 1939-56

Spisy i wykazy przedwojennych obywateli polskich represjonowanych w ZSRR pod okupacją sowiecką lub w okresie instalowania władzy komunistycznej w Polsce, opracowane przez osoby prywatne, jak również pochodzące z archiwów posowieckich. Niewielka część wykazów to spisy Polaków zamordowanych przez UPA w 1943 roku (sygnatura kolekcji w Archiwum Ośrodka KARTA: IV/W...).

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty Ostatnio dodane

Obiekty Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji