Kolekcja

GOST/Księga Główna Domu Dziecka w Gostyninie

Księga Główna Domu Dziecka w Gostyninie – Dwutomowa księga ze spisami dzieci, wychowawców i personelu sierocińców na terenie ZSRR, którzy zostali repatriowani do Polski w okresie od marca do sierpnia 1946 roku i przez krótki czas przebywali w Domu Dziecka w Gostyninie.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji