Kolekcja

III/ Wykazy z kolekcji osobistych z Archiwum Wschodniego

Wykazy z kolekcji osobistych z Archiwum Wschodniego – Spisy i wykazy przedwojennych obywateli polskich represjonowanych przez organa władzy sowieckiej w latach 1939-56, wchodzące w skład kolekcji osobistych przechowywanych w Archiwum Wschodnim (sygnatura kolekcji osobistych w Archiwum Wschodnim: AW III/...).

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji